Midt-Telemark kommune

Skjenketider for alkohol

Skjenketider for alkohol

Det kan det skjenkes alkohol mellom følgende klokkeslett (jf. Alkohollova § 4-4, 2. ledd)

Skjenketider for alkoholgruppe 1 og 2:

  • Søndag til torsdag mellom kl. 08.00 og 01.00.
  • Fredag og løardag mellom kl. 08.00 og 02.00.

Skjenketider for alkoholgruppe 3:

  • Søndag til torsdag mellom kl. 13.00 og 01.00.
  • Fredag og lørdag mellom kl. 13.00 og 02.00.

Skjenketid for uteservering/avgrensa uteområde er lik den som gjelder inne på skjenkestedet.

Offentlige høgtidsdager og helligdager, samt dager før disse, kan det skjenkes som på fredager og lørdager, dette gjelder følgende dager: 1. juledag, 2. juledag, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, dag før Kristi himmelfartsdag, Kristi himmelfartsdag, 30. april, 1. mai, 16. mai, 17. mai og 1. pinsedag. 13.


Skjenketider for hotell og overnattingssteder

Hotell og overnattingssteder med restaurantdrift kan skjenke til kl. 03.00 alle dager iht. til maksimaltida i alkohollova.