Midt-Telemark kommune

Gebyrer/priser

Gebyrer/priser

Her finner du bl.a gebyr for arbeid etter plan- og bygningsloven samt gebyr etter matrikkelloven.

  • For tjenester som skal betales etter medgått tid (kontorarbeid og oppmålingsarbeid), se punkt 2 i gebyrregulativ.
  • For gebyr for arbeid etter plan- og bygningsloven, se punkt 3 i gebyrregulativ.
  • For gebyr etter matrikkelloven, se punkt 4 i gebyrregulativ.
     

Gebyrer 2024 (PDF, 694 kB)

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark