Midt-Telemark kommune

Adresse og bolignummer

Adresse og bolignummer

Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller annen virksomhet som har et større publikum (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker osv), tildeles adresse og veinavn av kommunen.
 


Jeg mangler adresse

Adresser skal tildeles så snart det er behov for adressa eller seinest sammen med igangsettingstillatelsen for en byggesak. Har du ikke fått tildelt adresse eller ønsker endret adresse, vennligst ta kontakt med oppmålingsavdelingen i kommunen.
 

Klage på adressering

 Veinavn og Navnenemd

Kommunen har vedtaksmyndighet for enkelte stedsnavn både på skrivemåte og hva navnet skal være. For andre stedsnavn av mer overordnet karakter er det Kartverket som er vedtaksmyndighet.

Navnenemnd i kommunen består av Gunleiv Brukås, Dag Oddvar Myrvang og representant(er) fra Sauherad Historielag v/Eivind Lønheim som formann. Vedtak om dette ble gjort i utvalg for plan, teknikk og næring 25.2.2020. Les saken her.


 Postkasseskilt - Husnummerskilt

Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å kjøpe og merke bygning/eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei og/eller atkomstvei. 

Husk at skiltet er der for at utrykningspersonell, drosjesjåfører, postbud og besøkende skal finne fram fort og enkelt.

I utgangspunktet er det hus-/hytteeierne sjøl som må koste nummerskilt ved veg, men der det er 4 eller flere hytte- eller husstander langs samme avstikkerveg, dekker kommunen oppsetting av skiltstolpe og nummerskilt. Forutsetningen er at avstikkervegen tar av fra offentlig veg.
 Bolignummer - Adressemerkelapper

Alle boliger har i tillegg til en adresse også et bolignummer. Alle eneboliger med èn boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerkelapper til å sette på døra.

Om huset du bor i har flere leiligheter som deler samme adresse i samme inngang, skal hver enhet ha bolignummer som sier noe om hvor i bygget leiligheten befinner seg. Disse skal altså ha et adressemerke/klistrelapp som skal plasseres på døra, og skal være synlige når døra er lukket.

Midt-Telemark kommune kan bestille slike adressemerkelapper.

 

Kontakt

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Eiendom, oppmåling, adressering

Ingrid Bergane
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 957 27 882

Eiendom, oppmåling, meglerpakke

Anna Svalbjørg
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 06 044

Eiendom, delingssaker, seksjonering,

Adresse

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart