Midt-Telemark kommune

Nasjonalt eiendomsregister - Matrikkelen

Nasjonalt eiendomsregister - Matrikkelen

Matrikkelen inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kartverket har ansvar for og drifter matrikkelen, men det er kommunenes ansvar å legge eiendomsinformasjon inn i registeret.

Matrikkelbrev blir kostnadsfritt tilsendt alle som blir berørt i forbindelse med en (eller annen form for) oppmålingsforretning eller sammenslåing av matrikkelenheter.


Se eksempel på et matrikkelbrev (DOC, 355 kB)


Bestill matrikkelbrev

Tinglyst eier av matrikkelenhet kan få utlevert/tilsendt matrikkelbrevet som koster kr. 195,- for inntil 10 siders matrikkelbrev, ellers kr. 392,-

Send en e-post til kommunen for å bestille matrikkelbrev: post@mt.kommune.no

 Hva er matrikkelen?

Matrikkelloven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register Ii matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendoms­forhold blir klarlagt. 


Opplysninger om den enkelte eiendom

Videre skal matrikkelen inneholde opplysninger om den enkelte matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Informasjon som er lagret på den enkelte eiendom kan du få av eier ved å bestille et matrikkelbrev. Matrikkelbrev erstatter det som tidligere het målebrev. 

Et matrikkelbrevet innholder:

 • Forside med info om hvilket gårds- og bruksnummer matrikkelbrevet gjelder for. I tillegg litt orientering om matrikkelbrev, samt noe info om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet.
 • Info om matrikkelenheten;
  - Bruksnavn.
  - Etableringsdato.
  - Tinglysingsstatus.
 • Eierforhold med eiers/eierenes folkeregistrerte adresse.
 • Opplisting av (oppmålings-)forretninger som har vært på eiendommen eller som har berørt eiendommen.
 • Adresser på eiendommen.
 • Bygning og bygningsendring.
 • Oversiktskart over (hele) eiendommen (med alle teigene).
 • Detaljkart (teig for teig).
 • Areal og koordinater (teig for teig).

Kontakt

Servicetorget
Sentralbord
E-post
Telefon 35 05 90 00

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart