Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Plan, bygg og eiendom

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet, plan bygg og eiendom

Adresse
Gullbringvegen 20
3800 Bø

Åpningstider
08.00-15.30

Svein Ove Kåsa
Brannsjef Midt-Telemark brann og redningstjeneste
E-post
Telefon 35 94 63 61
Mobil 957 61 330
Vidar Lofthus
Kommunalsjef teknisk
E-post
Mobil 952 40 521
Aslak Gilde
Avdelingsleder/byggesaksbehandler
E-post
Mobil 941 63 722