Midt-Telemark kommune

Informasjon til foreldre som er i en vanskelig livssituasjon

Informasjon til foreldre som er i en vanskelig livssituasjon

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien.

Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Målet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Hjelpetiltak skal rettes mot den bekymringen som er meldt om barnet og barnets omsorgssituasjon.

Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene. Ofte vil det være nødvendig med en kombinasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på best mulig måte.

Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder, alt ettersom hvilket tiltak som er hensiktsmessig for den enkelte familie. I visse situasjoner kan hjelpetiltak strekke seg over mange år. Slike tiltak kan eksempelvis være støttekontakt, barnehageplass, avlastningshjem etc.

 

Kontakt barneverntjenesten for hjelp og veiledning

Er du i en vanskelig livssituasjon, og har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov? Kontakt barneverntjenesten via brev eller telefon, vi har et ansvar for å hjelpe deg og din familie.

Vi oppfordrer til ikke å sende sensitive personopplysninger per e-post.

 

Hva skjer når jeg kontaktet barneverntjenesten?

En barnevernssak starter med en melding til barneverntjenesten. Veldig ofte er det familien selv som kontakter barnevernet med ønske om hjelp.


Gangen i en barnevernssak

  1. Bekymringsmelding
  2. Undersøkelse
  3. Tiltak
  4. Oppfølging
     

Mer informasjon om fasene i en barnevernssak

 

Kontakt

Nome og Midt-Telemark barnevern
E-post
Telefon 35 95 71 50
Anne Storhaug
Barnevernleder
E-post
Telefon 35 95 71 67
Mobil 91 85 28 55

Åpningstider

Åpningstider Nome og Midt-Telemark Barnevern

Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Adresse

Postadresse

Nome og Midt-Telemark Barneverntjeneste
Postboks 43
3834 Gvarv
 

Besøksadresse

Gvarvgata 45
3810 Gvarv