Midt-Telemark kommune

Spesialpedagogisk hjelp - hjelp for barn i førskolealder

Spesialpedagogisk hjelp - hjelp for barn i førskolealder

Er du urolig for om barnet ditt utvikler seg som det skal? Ditt barn kan få hjelp i sin utvikling og læring allerede før det starter på skolen, og uavhengig om det går i barnehage eller ikke. Dette kalles spesialpedagogisk hjelp.

Bilde av ansiktet til to blide barn som dukker opp bak en hekk. Gutt og jente med blondt hår. - Klikk for stort bilde     

Hvis barnet ditt har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke. Tjenesten er gratis. Hvis barnet er i barnehage, vil foreldrene få fradrag i foreldrebetalingen for den tiden barnet får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
 

Eksempel på spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte til de som jobber i barnehagen. Du som er forelder, skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn.
 

Les mer om spesialpedagogisk hjelp på sidene til utdanningsdirektoratet

 Bekymret for barnets utvikling

Hvis du eller noen andre som kjenner barnet ditt, er bekymret for utviklingen til barnet ditt, skal kommunen og PPT vurdere og gi råd om hva barnet trenger. Foresatte i samarbeid med barnehagen/barnehageansvarlig i kommunen oversender søknad om spesialpedagogisk hjelp til Midt-Telemark PP-kontor til sakkyndig vurdering. Før barnet ditt får spesialpedagogisk hjelp, må kommunen fatte et enkeltvedtak.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Hjelpen er tilpasset behovet til ditt barn, og kan foregå individuelt eller i gruppe. I tillegg får du som foreldre tilbud om rådgiving og veiledning.

 

Henvisningsskjemaer

Enkeltsak brukes når eleven selv har utfordringer, og systemsak når det er utfordringer i gruppe, klasse eller skole som helhet.

Henvisningsskjema barn enkeltsak til PPT  

Henvisningsskjema barn systemsak til PPT   

 Saksgang ved behov for spesialpedagogisk hjelp

 

 Hva kan jeg forvente av kommunen?

De skal

 • Involvere og spørre deg før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt
 • Vurdere om barnet ditt trenger spesialpedagogisk hjelp
 • Be PPT om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, eller hvis kommunen eller barnehagen mener at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • Fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal være
 • Gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er beskrevet i enkeltvedtaket
 • Sørge for at det lages en skriftlig rapport om den spesialpedagogiske hjelpen og utviklingen til barnet en gang i året
   


Hva kan jeg gjøre?

Du som er forelder

 • Kan kreve at kommunen undersøker om barnet ditt trenger spesialpedagogisk hjelp
 • Skal bli involvert og si ja før kommunen ber PPT om å utrede barnet ditt
 • Skal bli involvert og si ja før kommunen bestemmer at barnet ditt skal få spesialpedagogisk hjelp
 • Skal få en skriftlig rapport en gang i året om hjelpen barnet ditt får, og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg
 • Kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialpedagogisk hjelp
 • Kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av hjelpen
   


Forklaringer
 


 

Klage på enkeltvedtak

PPT er rådgivende instans men det er kommunen som fatter enkeltvedtak. Det er til kommunen du skal rette en eventuell klage. Du kan klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør, det kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til spesialundervisning, behandlingstid og tildeling av tjenester. Saksbehandlingen av klager reguleres av forvaltningsloven.

Mer om hvordan klage på et enkeltvedtak

Kontakt

Midt-Telemark PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Ida Elisabeth Welta Myrene
Enhetsleder
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 97 02 81 17

Åpningstider

Mand - Fred

08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse

Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

 

Postadresse

Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv