Midt-Telemark kommune

Grunnskoleopplæring

Grunnskoleopplæring

Voksne som trenger grunnskoleopplæring har rett til slik opplæring. Opplæringen er gratis og skal være tilpasset deg.

Hvem har rett til grunnskoleopplæring for voksne

Du må være over opplæringspliktig alder, ha behov for grunnskoleopplæring, og ha lovlig opphold i Norge. 

 

Opplæringslova Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne

 

Det kan være mange grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har mangelfull grunnskoleopplæring, noen trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade og noen trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb.

Når du har søkt om grunnskoleopplæring vil du bli kalt inn til en kartleggingssamtale der vi vurderer om du har rett til slik opplæring. Har du rett til grunnskoleopplæring vil du få et vedtak om rett til opplæring på grunnskolens område. Vedtaket sier noe om opplæringens innhold og varighet.

For å få et vitnemål må du ha standpunktkarakter i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag, og avsluttende eksamener.  Vitnemålet (standpunktkarakterer og eksamensresultater) brukes som grunnlag for å søke videregående skole. 
 


Realkompetansevurdering

Du  kan du søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag før inntak til grunnskoleopplæring for voksne, slik at opplæringen kan tilpasses dine behov. Vurderingen kan f.eks. føre til avkortet opplæring, eller fritak fra deler av et studium.
 

Mer informasjon om realkompetansevurdering

 


Lån og stipend

De fleste som har elevstatus har også rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.
 

Se mer informasjon om Statens lånekasse

 


Spesialundervisning for voksne

Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet og/eller har særlige behov, kan du ha rett til spesialundervisning. Vi tilbyr undervisning til de som sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker, eller har behov for opplæring pga sykdom, skade eller har medfødt funksjonshemming.
 

Mer informasjon om spesialundervisning for voksne

Rett til spesialundervisning - Opplæringsloven § 4A-2.

Kontakt

Senter for kvalifisering og inkludering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Arnhild Gjessing
Avdelingsleder, læringssenter
E-post
Telefon 480 96 208

Adresse

Besøksadresse

Senter for kvalifisering og inkludering
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen 


Postadresse

Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart