Midt-Telemark kommune

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er et gratis tilbud for deg som er bosatt i kommunen. Søkere som har rett til grunnskoleopplæring har også rett til realkompetansevurdering Du kan søke om realkompetansevurdering i et eller flere av grunnskolens fem fag (norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag).


Hva er realkompetanse?

I en realkompetansevurdering blir din formelle og uformelle kompetanse vurdert opp mot målene i læreplanen for et eller flere grunnskolefag. Hensikten er å kartlegge om din kompetanse er likeverdig med kompetansen man får gjennom grunnskoleopplæring. Dette kan være aktuelt for personer med god fagkunnskap, men som mangler dokumentasjon på grunnskole fra andre land.Savner du vitnemål fra noen av grunnskolens fem fag?

Savner du vitnemål fra noen av grunnskolens fem fag, kan du søke om realkompetansevurdering av disse fag. Får du godkjent kan du søke på videregående skoler.Kan du få avkortet opplæring eller fritak fra studium?

Et realkompetansebevis kan også føre til fritak fra deler av studium eller eller avkortet opplæring når du f.eks. søker voksenopplæring på grunnskolenivå for voksne.
 Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor norge?

Du kan også søke om en realkompetansevurdering om du har gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette. Får du godkjent kan du søke på videregående skoler.

 

Lenke til søknad om RKV

Kontakt

Senter for kvalifisering og inkludering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Arnhild Gjessing
Avdelingsleder, læringssenter
E-post
Telefon 480 96 208

Adresse

Besøksadresse

Senter for kvalifisering og inkludering
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen 


Postadresse

Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart