Midt-Telemark kommune

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens nivå

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens nivå

Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet og/eller har særlige behov, kan du ha rett til spesialundervisning. Tjenesten er et gratis tilbud.

Voksne med behov for voksenopplæring på grunnskolenivå, men som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære voksenopplæringen, har etter sakkyndig vurdering av PPT rett til spesialundervisning.

I tillegg omfatter denne retten voksne som har særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter. Voksne som på grunn av sykdom, skade eller ulykke kan omfattes av den samme rettigheten. Forskrift åpner også opp for relæring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, herunder grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

 

Se PPT sin informasjon om spesialundervisning for voksne

 

 

Kontakt

Senter for kvalifisering og inkludering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Arnhild Gjessing
Avdelingsleder, læringssenter
E-post
Telefon 480 96 208

Adresse

Besøksadresse

Senter for kvalifisering og inkludering
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen 


Postadresse

Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart