Midt-Telemark kommune

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger

For å få permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap må du som regel gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap og bestå prøver. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er et tilbud for alle som har rett og/eller plikt til norskopplæring, og en innføring i det norske samfunnet. 


Rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

For å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du som regel gjennomføre norsk og samfunnskunnskap og bestå prøver. På nettsiden til UDI kan du sjekke hva som gjelder for deg.
 

Sjekk om du må ta opplæring og ta prøver

 


For deg som har plikt til opplæring, men ikke har rett til gratis opplæring

Har du ikke rett til opplæring men en plikt til å fullføre opplæring og ta prøver, må du selv kontakte Senter for kvalifisering og integrering for å søke om opplæring. Du må også betale for tjenesten. Prisen er kr 5000 pr semester. Etter fullført kurs må du melde deg på prøve i norsk og samfunnskunnskap (eller statsborgerprøven) som privatist og betale for tjenesten. Prisen er kr 700 pr prøve.
 


Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Norskopplæring

Opplæringen gis etter læreplan i norsk for voksne innvandrere. Målet for opplæringen er at deltakerne skal få norskferdigheter som gjør det mulig for dem å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig


Samfunnskunnskap 75 timer - kursinnhold

Kursinnholdet er fastsatt i Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Målet for opplæringen er at deltakerne skal få ferdigheter som gjør det mulig å delta i norsk arbeid- og samfunnsliv. Deltakerne skal lære viktige trekk ved det norske samfunnet, og bli informert om rettigheter, plikter og sentrale verdier. 

Det er tre moduler i læreplanen

  • Utdanning, kompetanse og arbeidsliv
  • Familie, helse og hverdagsliv
  • Norge før og nå

 


Meld deg på en prøve som privatist

Har du ikke rett til gratis opplæring må du etter fullført kurs selv melde deg på prøver og betale for tjenesten.

Meld deg på via lenkene under, eller ta kontakt med læringssenteret.

Se mer info om pøvene på kompetansenorge.no

 

 


 

 

Kontakt

Senter for kvalifisering og inkludering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Arnhild Gjessing
Avdelingsleder, læringssenter
E-post
Telefon 480 96 208

Adresse

Besøksadresse

Senter for kvalifisering og inkludering
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen 


Postadresse

Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart