Midt-Telemark kommune

Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne er et tilbud for deg som ikke er kvalifisert for videregående opplæring og som har som mål å få vitnemål fra grunnskole. Tjenesten er gratis.

  Hvem har rett til grunnskoleopplæring for voksne

  Du må være over opplæringspliktig alder, ha behov for grunnskoleopplæring, og ha lovlig opphold i norge. 
     Grunnskoleopplæringen omfatter følgende fag

  Grunnskoleopplæringen omfatter norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Opplæringen kan omfatte alle 5 fag, eller kun de fag du savner for å få vitnemål fra grunnskole. Vitnemålet (standpunktkarakterer og eksamensresultater) brukes som grunnlag for å søke videregående skole. 
   


   

  Realkompetansevurdering

  Du  kan du søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag før inntak til grunnskoleopplæring for voksne, slik at opplæringen kan tilpasses dine behov. Vurderingen kan f.eks. føre til avkortet opplæring, eller fritak fra deler av et studium.
   

  Mer informasjon om realkompetansevurdering

     Lån og stipend

  De fleste som har elevstatus har også rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.
   

  Se mer informasjon om Statens lånekasse

     Spesialundervisning for voksne

  Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet og/eller har særlige behov, kan du ha rett til spesialundervisning. Vi tilbyr undervisning til de som sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker, eller har behov for opplæring pga sykdom, skade eller har medfødt funksjonshemming.
   

  Mer informasjon om spesialundervisning for voksne

     Lovverk

  Kontakt

  Senter for kvalifisering og inkludering
  E-post
  Telefon 35 95 78 10
  Heidi Lund
  Avdelingsleder SKI læringssenter
  E-post
  Telefon 35 95 78 10
  Mobil 952 10 345

  Adresse

  Besøksadresse

  Senter for kvalifisering og inkludering
  Idunsvoll 3
  3812 Akkerhaugen 


  Postadresse

  Midt-Telemark kommune
  Senter for kvalifisering og inkludering
  Postboks 83
  3833 Bø i Telemark

  Kart