Midt-Telemark kommune

Grunnskoleeksamen for voksne

Grunnskoleeksamen for voksne

Voksne med rett til grunnskoleopplæring kan søke om å avlegge privatisteksamen i grunnskolefag. Du kan ta grunnskoleeksamen i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

Privatist er en som har meldt seg til eksamen i ett eller flere fag uten å være elev i dette faget. Privatister går opp til eksamen i fag de ønsker å dokumentere kompetanse i. 

 

For å ha rett til å ta privatisteksamen i grunnskolefag, må følgende vilkår være oppfylt

 • søkeren må være over opplæringspliktig alder
 • søkeren må ha rett til grunnskoleopplæring for voksne
 • søkeren trenger grunnskoleopplæring
 • søker må være bosatt i Midt-Telemark kommune

Personer som ikke har rett til grunnskoleopplæring, kan ikke melde seg opp som privatist i grunnskoleopplæringen for voksne. Personer som ønsker å ta privatisteksamen må derfor først søke om rett til grunnskole for voksne.
 

Har du allerede fullført grunnskolen?

Personer som har avsluttet og fullført grunnskolen, og ikke har rett til grunnskoleopplæring for voksne, har ikke rett til å forbedre karakterene sine fra grunnskolen som privatister.

 

 


 

  Kontakt

  Senter for kvalifisering og inkludering
  E-post
  Telefon 35 95 78 10
  Heidi Lund
  Avdelingsleder SKI læringssenter
  E-post
  Telefon 35 95 78 10
  Mobil 952 10 345

  Adresse

  Besøksadresse

  Senter for kvalifisering og inkludering
  Idunsvoll 3
  3812 Akkerhaugen 


  Postadresse

  Midt-Telemark kommune
  Senter for kvalifisering og inkludering
  Postboks 83
  3833 Bø i Telemark

  Kart