Midt-Telemark kommune

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er et gratis tilbud. Du kan søke om realkompetansevurdering av et eller flere/alle av grunnskolens fem fag (norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag).


Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Disse kunnskapene og ferdighetene være likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet.

Realkompetansevurdering er å vurdere din kompetanse opp mot fastsatte kriterier.
 Savner du vitnemål fra noen av grunnskolens fem fag?

Savner du vitnemål fra noen av grunnskolens fem fag, kan du søke om realkompetansevurdering av disse fag. Får du godkjent kan du søke på videregående skoler.Kan du få avkortet opplæring eller fritak fra studium?

Et realkompetansebevis kan også føre til fritak fra deler av studium eller eller avkortet opplæring når du f.eks. søker voksenopplæring på grunnskolenivå for voksne.
 Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor norge?

Du kan også søke om en realkompetansevurdering om du har gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette. Får du godkjent kan du søke på videregående skoler.

Kontakt

Senter for kvalifisering og inkludering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Heidi Lund
Avdelingsleder SKI læringssenter
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 952 10 345

Adresse

Besøksadresse

Senter for kvalifisering og inkludering
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen 


Postadresse

Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart