Midt-Telemark kommune

Praktisk bistand og bosetting

Praktisk bistand og bosetting

Barn og unge flyktninger som bosettes i Midt-Telemark kommune får hjelp av kommunen til å finne et trygt sted å bo. Kommunen sørger for at barna og ungdommene får dekket sine behov for omsorg og oppfølging knyttet til utdanning, helse, fritidsaktiviteter og nettverk.

 

Hvem er de unge flyktningene?

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom under 18 år som kommer til Norge uten å ha følge av foreldre eller noen med foreldreansvar, og som får beskyttelse (asyl) her.

Midt-Telemark kommune bosetter enslige mindreårige flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). 


Hvordan bosettes de?

Enslige mindreårige flyktninger får hjelp av kommunen til å finne et egnet sted å bo. Kommunen har ulike bo- og omsorgsløsninger, som bofellesskap, hybel med oppfølging, fosterhjem eller familiehjem.


Skole, jobb og fritidsaktiviteter

Ungdommene er motiverte til å lære seg språket og starte på utdanning og jobb. De fleste som bosettes fullfører enten videregående skole eller kommer seg i jobb før de er 23 år. To ganger i uken inviteres ungdommene til middag, leksehjelp og sosialt samvær i regi av kommunen.

Kommunen samarbeider med lokalt næringsliv og bistår med arbeid- og språkpraksis, for å gjøre veien inn til arbeidslivet kortere.

I likhet med andre barn og unge deltar de på forskjellige fritidsaktiviteter. Kommunen samarbeider med ungdomsklubbene, frivillige organisasjoner og lokale vennefamilier slik at ungdommene opplever en meningsfull fritid sammen med andre ungdommer.

Kontakt

Senter for kvalifisering og inkludering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Brede Glenna
Avdelingsleder SKI integrering/teamleder team miljø
E-post
Telefon 38 95 78 10
Mobil 911 20 183
Tone Sissel Kise
Enhetsleder Senter for kvalifisering og integrering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 977 50 859