Midt-Telemark kommune

Søk tjenester fra SKI

Søk tjenester fra SKI

Hvordan få tjenester?

De fleste tjenestene hos oss må du søke om. Alle tjenestene blir tildelt etter individuell behandling. Søknadsskjemaer vil være på plass i løpet av kort tid. I mellomtiden, kontakt Senter for kvalifisering og integrering for mer informasjon om hvordan du søker.

Søknadsskjemaer

Siden er under oppdatering, lenker kommer

Lenke til søknad om norskopplæring

Lenke til søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Lenke til søknad om realkompetansevurdering

Lenke til søknad om å delta i introduksjonsordningen

Lenke til søknad om bekreftelse på timer, bekreftelse på deltakelse i introduksjonsprogrammet, utskrift av prøveresultater eller fritak fra opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap

Lenke til søknad om særskilt tilrettelegging 

 

Behandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis tre uker men kan i perioder med stor pågang være noe lengre. 

Egenbetaling

Mange tjenester er gratis, men noen må du betale for.

 

Behov for sosialtjenester?

Ved behov knyttet til Sosialtjenesteloven må du henvende deg til NAV. 
 

Gå til nettsiden til nav.no

 

Kontakt

Senter for kvalifisering og inkludering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Tone Sissel Kise
Enhetsleder Senter for kvalifisering og integrering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 977 50 859
Svein-Inge Havrås
Stedfortreder SKI
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 975 47 095

Adresse

Besøksadresse

Senter for kvalifisering og inkludering
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen 


Postadresse

Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart