Midt-Telemark kommune

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Midt-Telemark kommune har eiendomsskatt i hele kommunen. 


Fakturering

Eiendomsskatt og kommunale avgifter betales normalt fire ganger per år og faktureres på samme faktura. Unntaket er sameier, der får de forskjellige seksjonene en egen faktura for eiendomsskatt. 

Vi sender alle fakturaer digitalt, og du kan motta og betale fakturaene på forskjellige måter, blandt annet avtalegiro og eFaktura. Du bestemmer selv hva som passer best for deg.


Mer informasjon om digital fakturaØnsker du betale hver måned?

Ønsker du bli fakturert for eiendomsskatt og kommunale avgifter hver måned istedenfor fire ganger i året? Du må da ha en avtale om e-faktura eller avtalegiro i banken din. Kontakt din bank for å ordne dette før du kontakter oss.

Betaling fire ganger i året: 20 mars, 20. juni. 20. september og 20. desember 
Betaling hver måned: den 20.ende hver måned.
Send mail til post@mt.kommune.no hvis du vil endre fra kvartalsfakturering til månedlig.

 


 Eiendomsskattelisten 

Eiendomsskattelisten legges ut i løpet av februar hvert år og viser utskrevet skatt per utskrivingstidspunktet. Det legges også ut en oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt.
 

Eiendomsskatt 2023 

Midt-Telemark kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen etter nye takseringsretningslinjer fra og med skatteåret 2023. Eiendomsskatten skrives ut i samsvar med eiendomsskatteloven. Kommunestyret har fastsatt eiendomsskattesatsen for 2023 til 4 promille for bolig-, landbruk- og fritidseiendommer, og 4,6 for alle andre eiendommer. Kommunestyret har valgt å benytte formuesgrunnlag for taksering av boligeiendommer. Kommunal takst er vedtatt på alle eiendommer som ikke mottar formuesgrunnlag.

Rammer og retningslinjer for taksering

Dette gjelder for alle eiendommer som ikke får beregnet eiendomsskatten sin av skatteetaten. Midt-Telemark kommune bruker skatteetaten sine takster på boligeiendommer.

Fritid, landbruk og næringseiendommer blir taksert av kommunen etter «Rammer og retningslinjer for taksering»

Rammer og retningslinjer for taksering 2023 (PDF, 286 kB)Mer om eiendomsskatt

 

Kontakt

Halvor Moen
Konsulent teknisk
E-post
Mobil 91 12 01 61

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark