Midt-Telemark kommune

Gjeldsrådgivning i Midt-Telemark kommune

Gjeldsrådgivning i Midt-Telemark kommune


 

Kort fortalt

 

 • Gjeldsrådgiving for deg som har problemer med å betale gjeld og regninger
 • Økonomisk rådgiving slik at du kan styre økonomien selv
 • Tilbudet er gratis og tilbys kommunens innbyggere gjennom økonomirådgiver på NAV

   

Hvem kan søke tilbudet?

 

Du kan søke om økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning dersom du:

 • Har problemer med å betale tilbake gjelden din
 • Har problemer med å betale regningene dine
 • Har fått varsel om utleggstrekk eller tvangssalg
 • Er bosatt og registrert i folkeregisteret i Midt-Telemark kommune


 

Hva slags hjelp kan du få?

 

 • Vi kan kartlegge og lage en oversikt over all gjelden din
 • Vi kan sette opp et budsjett for deg
 • Vi kan gi tips og råd om hvordan du kan få mindre utgifter og hva du må prioritere å betale når pengene ikke strekker til
 • Vi kan kontakte dine kreditorer og be om betalingsutsettelse for kortere eller lengre tid og/eller gjøre avtale om delvis eller full nedbetaling med dem som du skylder penger
 • Vi kan hjelpe deg med å søke om gjeldsforhandlinger. Forutsetningen er at du oppfyller Gjeldsordningslovens bestemmelser.

   

Hvordan be om hjelp?

 

 • Se kontaktinformasjon til høyre
 • NAV har også en gjeldstelefon for hjelp med enkle økonomisk problemer: 800GJELD
   

Til første møte må du ha med mest mulig av relevant dokumentasjon/papirer:

 • Dine selvangivelser for siste 3 år (kan evt. hentes ut med BankID i første møte)
 • Kopi av husleiekontrakt eller dokumentasjon på betalt husleie
 • Siste tre lønnsslipper fra arbeidsgiver dersom du er i jobb
 • Dokumentasjon på mottatt bostøtte hvis du mottar slik støtte
 • Dokumentasjon på annen inntekt, f. eks. pensjon, leieinntekter e.l.
 • Nedbetalingsplan på alle boliglån dersom du eier bolig
 • Regning på kommunale avgifter og renovasjon dersom du eier bolig
 • Kopi av forsikringsbevis dersom du eier bolig
 • Kopi av regning for fellesutgifter dersom du eier andel i borettslag
 • Dokumentasjon på mottatt eller betalt barnebidrag
 • Samværsavtaler med barn
 • Dokumentasjon på betalt barnehage/SFO
 • Opplysninger om motorvogner, båter og andre verdi gjenstander som du eier, dvs merke, type, årsmodell og antatt verdi
 • Kontoutdrag for 3 siste måneder. (Kan evt. hentes ut med BankID i første møte).
   

NB! Husk å ta med BankID til første møte

 

Saksbehandling

 

 • Kommunen/NAV har plikt til å behandle saken så snart som mulig
 • Du vil få opplysninger om prosessen og forventet saksbehandlingstid i første møte med økonomirådgiver.

   

Forebyggende arbeid

 

 • For skoler, lag, organisasjoner, institusjoner etc. som ønsker mer informasjon om økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving, spesielt for unge, vennligst ta kontakt med NAVs økonomirådgiver.
 • Vi tilbyr regelmessige kurs i grunnleggende personlig økonomi. Kontakt økonomirådgiver for mere informasjon.

   

Prosjekt for å forebygge negative økonomiske konsekvenser som følge av pandemien

 

 • I 2021 jobber vi med et prosjekt for å forebygge negative økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen.
 • Det tilbys gratis rådgiving til de av kommunens innbyggere som opplever økonomiske problemer som følge av f. eks. inntektsnedgang grunnet permittering.
 • Bedrifter som skal, eller står i fare for å permittere tilbys rådgiving for de ansatte.
   

Mer informasjon om prosjektet

For mere informasjon kontakt Therese Mikkelsen ved NAV Midt-Telemark og Nome.

Tlf. 941 95 685
E-post: therese.mikkelsen@nav.no

Kontakt

Rolf Eikeland
Økonomirådgiver NAV Midt-Telemark og Nome
E-post
Mobil 480 56 865

Man - fred: 08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse

NAV Midt-Telemark og Nome
Stasjonsvegen 14
3800 Bø i Telemark