Midt-Telemark kommune

Oversikt kommunens avgifter og gebyrer

Oversikt kommunens avgifter og gebyrer

Her får du en oversikt over kommunens gebyrer og betalingssatser for forskjellige tjenester. Det betales ikke mva. på prisene så fremt det ikke er oppgitt.


KOMMUNALE AVGIFTER

Beløpene oppgitt er uten mva, men blir fakturert med mva.
 

Kommunale avgifter


GEBYRERREGULATIV 2020

Her finner du bl.a gebyr for arbeid etter plan- og bygningsloven samt gebyr etter matrikkelloven. 

  • For tjenester som skal betales etter medgått tid (kontorarbeid og oppmålingsarbeid) - punkt 2.
  • Gebyr for arbeid etter plan- og bygningsloven - punkt 3.
  • Gebyr etter matrikkelloven, punkt 4.
  • Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner - punkt 5.
  • Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker - punkt 6.
  • Gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg - punkt 7.
  • Tilkoblingsavgift vann og kloakk - punkt 9.
     

Se gebyrer 2020 (PDF, 2 MB)

 

PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

 

Betalingssatser pleie- og omsorgstjenester

 

BARNEHAGE

Priser barnehageplass


SFO
 

Betalingssatser SFO

 

KULTUR OG FRITID
 

Priser kulturskoleplass

 

NÆRING, BEVILLING, ETABLERER- OG KUNNSKAPSPRØVE.
 

Næring, skjenking og bevilling

 

UTLEIEPRISER GYMSALER, BASSENG OG LOKALER VED SKOLE
 

Utleiesatser lokaler skole

 

 

EIENDOMSSKATT

Mer informasjon kommer


ØVRIGE GEBYRER
 

Andre priser og gebyrer