Midt-Telemark kommune

Skole

Kontaktinformasjon

Hanne Skretteberg
Konst. kommunalsjef oppvekst - skole og SKI
E-post
Mobil 908 76 544
Anlaug Aase Cowles
Rektor Bø skule
E-post
Telefon 35 05 94 50
Mobil 977 72 075
Bente Thomassen
Rektor Folkestad skule
E-post
Mobil 996 33 561
Tine Kvilekval
Rektor Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 413 11 050
Nils Rune Midtbøen
Rektor Bø ungdomsskule
E-post
Mobil 908 74 148