Midt-Telemark kommune

Skole

Kontaktinformasjon

Gisle Bonna Espedalen
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Mobil 918 02 014
Anlaug Aase Cowles
Rektor Bø skule
E-post
Telefon 35 05 94 52
Mobil 977 72 075
Bente Thomassen
Rektor Folkestad skule
E-post
Telefon 35 05 94 02
Mobil 996 33 561
Tine Kvilekval
Rektor Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 413 11 050
Nils Rune Midtbøen
Rektor Bø ungdomsskule
E-post
Mobil 908 74 148

Aktuelle saker