Midt-Telemark kommune

Skole

Kontaktinformasjon

Hanne Skretteberg
Konst. kommunalsjef oppvekst - skole og SKI
E-post
Mobil 90 87 65 44
Tine Kvilekval
Rektor Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 41 31 10 50
Nils Rune Midtbøen
Rektor Bø ungdomsskule
E-post
Mobil 90 87 41 48