Midt-Telemark kommune

Skole

Skole jobber med å forbedre innholdet på nettsiden

Skole jobber med å forbedre innholdet på nettsiden

 Er det noe du ikke finner, ta kontakt med servicekontoret

Telefon: 35  05 90 00 

E-post: post@mt.kommune.no

Kontaktinformasjon

Gisle Bonna Espedalen
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Mobil 918 02 014
Anlaug Aase Cowles
Rektor Bø skule
E-post
Telefon 35 05 94 50
Mobil 977 72 075
Bente Thomassen
Rektor Folkestad skule
E-post
Mobil 996 33 561
Tine Kvilekval
Rektor Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 413 11 050
Nils Rune Midtbøen
Rektor Bø ungdomsskule
E-post
Mobil 908 74 148

Aktuelle saker