Midt-Telemark kommune

Overgang fra barnehage til skole

Overgang fra barnehage til skole

Informasjon om overgangen fra barnehage til skole.

Barnehagen og skole skal i samarbeid med foresatte legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole (Rammeplan for barnehagen, 2017). Barn og foresatte skal være trygge på at skolen kjenner det enkelte barns behov slik at skolehverdagen kan tilpasses allerede fra første skoledag. Målet er at barna får en så myk overgang som mulig, og at det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. 

Foresatte har en viktig rolle i overgangssamarbeidet. De skal oppleve overgangen som forutsigbar og vite hva de kan forvente seg når barnet begynner på skolen. Kommunen har derfor utarbeidet rutiner for overgang barnehage - skole, og et skjema som barnehagen fyller ut og legger frem i siste foreldresamtale før overgangen til skole.  Det er de foresatte som skal godkjenne informasjonsoverføringen fra barnehagen til skole, og informere om forhold som omhandler deres barn.
 Nyttig informasjon om overgang fra barnehage til skole

Kommunen har utarbeidet rutiner for overgang barnehage - skole, og plan for spesialpedagogisk hjelp og undervisning i Midt - Telemark kommune. 

 

Se samarbeidsplaner for overgang fra barnehage til skole

Brosjyren - med spent forventning

Til hjelp for alle involverte har Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Utdanningsforbundet laget brosjyren "Med spent forventning..." om denne overgangen. I den nye brosjyren er det laget en sjekkliste slik at foreldre kan etterspørre gode rutiner for overgangen.


Se brosjyren med spent forventning (PDF, 498 kB)
 


Kunnskapsdepartementets veileder - fra eldst til yngst

En veileder for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole


Se veilederen fra eldst til yngst (PDF, 3 MB)
 Skoleplass og innskriving

Barn som skal begynne i 1. klasse trenger ikke søke om skoleplass, da de får tildelt plass på skolen i den skolekretsen de tilhører. Foreldre/foresatte vil få et brev iløpet av våren med nærmere informasjon fra skolen barnet skolehverdagen, rutiner og annet.
 Utsatt skolestart

Du kan søke om utsatt skolestart for ditt barn. Det betyr skolestart det året barnet fyller syv år. Barnet ditt har rett til utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om at barnet har kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte på skolen.

Hvordan søke om utsatt skolestart?

Ta kontakt med Midt-Telemark PPT dersom du ønsker å søke om utsatt skolestart for ditt barn. Når du mottatt en sakkyndig vurdering fra PPT, sender du den sammen med en skriftlig begrunnet søknad til avdeling Oppvekst i kommunen. Kommunen må ha din søknad senest 01. desember året før barnet skal starte på skolen.
 


 

Framskyndet skolestart

Du kan også søke om framskyndet eller tidligere skolestart for ditt barn. Dette betyr at barnet starter på skolen når det er fylt fem år. Barnet må ha fylt fem år før 1.april (opplæringsloven § 2-1). Det må i tillegg foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT, og et skriftlig samtykke fra foresatte.

Ta kontakt med Midt-Telemark PPT dersom du ønsker å søke om framskyndet skolestart for ditt barn. Når du mottatt en sakkyndig vurdering fra PPT, sender du den sammen med en skriftlig begrunnet søknad til avdeling Oppvekst i kommunen. Kommunen må ha din søknad senest 01. desember året før barnet skal starte på skolen.

 

Kontakt

Jorunn Lindgren Wighus
Pedagogisk konsulent
E-post
Mobil 482 83 661

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart