Midt-Telemark kommune

Midt-Telemark kommune jobber for å bli godkjent som trafikksikker kommune

Midt-Telemark kommune jobber for å bli godkjent som trafikksikker kommune

Klikk for stort bilde 

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst bidra til å forebygge ulykker og redde liv.

Godkjenningsordningen har kriterier som skal oppfylles innenfor forskellige områder

  • Kommunens ledelse
  • Barnehage
  • Skole
  • Komunalteknikk
  • Kultur
  • Kommuneoverlege
  • Helsestasjon

Kommunen arbeider nå systematisk for å bli godkjent som trafikksikker kommune og få et tryggere lokalmiljø.


Eksempel på skolens arbeid for å bidra til tryggere lokalmiljø

Et av kriteriene for skolene i kommunen er at skolen i samarbeid med FAU skal gi anbefalinger til foresatte om sykling til skolen. I tråd med dette har Bø skole startet prosjektet "Hjartesone" som skal føre til tryggere skolevei, og øke antall elever som går, sykler eller tar buss til skolen.

Mer informasjon om hjartesone på Bø skole

 

På nettsiden trafikksikkerkommune.no finner du mer informasjon om kriteriene, flere gode eksempler, og de ulike lover og forskrifter som gjelder kommunens ansvar for trafikksikkerhet.


Se nettsiden trafikksikkerkommune.no

 Trafikksikkerhetsplan for Midt-Telemark kommune

Det jobbes med trafikksikkerhetsplan for Midt-Telemark kommune, som skal legge grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 2020-2032. Planen er lagt ut til høring. 

Se plan og kom med innspill

 

Trafikksikkerhetsplaner for skolene i kommunen

 

Se trafikksikkerhetsplaner for de kommunale barnehagene i kommunen

Kontakt

Per Sveinung Norendal
Ingeniør VA
E-post
Mobil 901 41 692

Adresse

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart