Midt-Telemark kommune

Informasjon om skolefritidsordning (SFO), tilbud og priser

Informasjon om skolefritidsordning (SFO), tilbud og priser

Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud før og etter skoletid til alle barn fra 1.- 4. trinn, og for barn med særskilte behov opp til 7. trinn. Det tilbys SFO ved Folkestad skule, Bø skule og Gvarv skole. Du må søke om SFO-plass hvert år - husk søknadsfrist for hovedopptak 1. mars!

SFO er en viktig del av barnas fritid, og personalet har som oppgave å gi barna tilsyn, omsorg, aktiviteter og trygghet før og etter skoletid, og på skolefrie hverdager.

Vi legger blant annet vekt på at barna skal utvikle sin sosiale kompetanse gjennom lek, vennskap og kommunikasjon seg i mellom. De bør lære seg å vise hensyn til andre og ta ansvar for felles oppgaver og seg selv. For eksempel rydde etter seg, kle på seg, vente på tur og skape et harmonisk miljø i gruppa.

 

Priser for SFO

 


Priser 12 timer gratis SFO for 1. trinn

Mer om SFO
 

 

Kontakt

Hanne Skretteberg
Konst. kommunalsjef oppvekst ansvar skole
E-post
Mobil 90 87 65 44

 

Generelle spørsmål om barnehage og skole, barnehageplass, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø