Midt-Telemark kommune

Leksehjelp for 3.-6. trinn

Leksehjelp for 3.-6. trinn

Skolene tilbyr leksehjelp for alle elever på 3.-6. trinn. Leksehjelpen er 1 skoletime, 2 ganger i uken, etter skoledagens slutt. 

Hva er leksehjelp? 

Leksehjelp er et sted å være for å gjøre lekser, med tilsyn av en voksen. Enten en pedagog eller en assistent. Leksehjelp er ikke undervisning. Lekser skal være lærestoff som elevene har lært på skolen. Skolen skal legge til rette for oppgaver som elevene mestrer. Selv om skolen bidrar med hjelp til å gjøre lekser, er det foresattes ansvar å sjekke at elevene har gjort leksene på en tilfredsstillende måte. 

Påmelding 

Send inn digital søknad på Midt Telemark-kommunes hjemmeside.  

I tillegg deles det ut påmeldingsskjema til elever i 3. klasse. Skolene lager grupper og setter opp tider, når de vet hvor mange elever som er påmeldt. 


Søk, endre eller meld av leksehjelp

 

Tider for leksehjelp på din skole
 

Leksehjelp Gvarv skole
3. - 6. klasse Mandag  13.30 - 14.15
3. - 4. klasse Onsdag 13.30 - 14.15
Leksehjelp Folkestad skole
3. - 7. klasse Onsdag 13.25 - 14.10
  Torsdag 13.25 - 14.10
Leksehjelp Bø skole
3. - 6. klasse Mandag 14.00 - 14.45
3. - 4. klasse Tirsdag 13.15 - 14.00
5. - 6. klasse Onsdag 14.00 - 14.45

 

Har du spørsmål om leksehjelp?

Ta kontakt med administrasjonen på skolen.
 

Kontakt

Ruth Olaug Tellnes
Assisterende rektor Bø skule
E-post
Telefon 35 05 94 50
Mobil 47 61 26 34
Venke Raundalen
Assisterande rektor
E-post
Telefon 35 05 94 04
Mobil 92 25 14 59
Marianne Strandberg
Assisterende rektor 1. - 7. trinn Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 91 39 59 32
Bente Thomassen
Rektor Folkestad skule
E-post
Mobil 99 63 35 61
Tine Kvilekval
Rektor Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 41 31 10 50