Midt-Telemark kommune

Skoleskyss og busskort

Skoleskyss og busskort

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttid. Det er fylkeskommunen som organiserer skoleskyssen i samråd med kommunen.

Man har kun rett til skoleskyss i forbindelse med skolens ordinære åpningstid. Det vil si at eleven ikke har rett til skoleskyss om han/hun deltar på leksehjelp eller de dagene eleven har plass på SFO. Skolen søker Fylkeskommunen om skoleskyss for alle elever med rett til skoleskyss innen søknadsfristen 1. mai.

Har du generelle spørsmål om skoleskyss kan du kontakte skolekontoret på din skole.

Hvem har rett på gratis skoleskyss?

  • Elever i 1. trinn som bor mer enn to km fra skolen
  • Elever i 2. - 10. årstrinn som bor mer enn fire km fra skolen
  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til skyss uansett hvor langt de har til skolen.
  • Elever med funksjonshemming som har behov for skyss (med legeerklæring)
  • Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sjukdom har behov for skyss
 


Skyss ved delt bosted

Elever med delt bosted har rett til skyss til/fra begge foreldre hvis eleven fyller kravet til adressene det søkes skyss til/fra. Med delt bosted menes at eleven bor tilnærmet lik 50 % hos hver av foreldrene.

Ved praktisering av ordinær samværsrett, har ikke eleven rett til gratis skoleskyss. Ved samvær må foresatte selv bringe/hente eleven.
 Hva regnes som farlig skoleveg?

For at en skoleveg skal betraktes som særlig farlig, må man utsettes for større risiko enn det man normalt blir utsatt for når man ferdes i trafikken. 

Kommunen er ansvarlig for å innfri elevenes rett til skuleskyss når skolevegen er særlig farlig eller vanskelig jfr. Opplæringslova §7-1.  Eksterne sakkyndige vil vurdere hva som faller innenfor definisjonen av farlig skoleveg. Politiet, vegvesenet og Trygg Trafikk er slike instanser.  
 Hvordan søke om skoleskyss for barn med farlig eller vanskelig skoleveg

Du må søke om skoleskyss for hvert enkelt barn. Retten til skyss er individuell. Skolen/kontaktlærer kan ta kontakt med barnet for å finne ut av hvordan skolevegen oppfattes av barnet. Barnet sin stemme skal høres, og barnet sitt beste skal vurderes individuelt i hvert tilfelle. Er du ikke fornøyd med vedtaket du får kan du klage til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 


Søk om skoleskyss på farlig skoleveg

 


 

Buss eller taxi?

Om barnet ditt får buss eller taxi er avhengig av hvor langt baret har til nærmeste busstopp og vurderes av Fulkeskommunen Vestfold og Telemark. Ved spørsmål, kontakt fylkeskommunen.
 Busskort

Det blir automatisk bestilt busskort til elever som har rett til skoleskyss etter regelverket. Busskortet blir delt ut på skolen i starten av skoleåret. Innen eleven har fått busskort, kan han/hun likevel kjøre med bussen til og fra skolen.


Mistet eller ødelagt busskort

Dersom en elev mister eller ødelegger busskortet, må foreldre/foresatte ta kontakt med skolen slik at det blir bestilt nytt busskort. Foreldre/foresatte må da betale et engangsgebyr for nytt busskort.

 

Busstider

Det er satt opp busser som samsvarer med når barna slutter skoledagen.
 Mer informasjon 

Kontakt

Gunn Berit Sønstebø
Konsulent Bø skule
E-post
Telefon 35 05 94 50
Mobil 994 90 019
Nina Skardal Aasgrav
Konsulent Bø ungdomsskule
E-post
Telefon 35 05 93 01
Bodil Dahl
Konsulent Folkestad skule
E-post
Telefon 35 05 94 01
Mobil 915 85 747