Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Vannmåler og vannmåleravlesing

Vannmåler og vannmåleravlesing

Ved å innstallere vannmåler betaler du gebyr på grunnlag av målt vannmengde inn (faktisk forbruk). Har du ikke vannmåler betaler du for stipulert forbruk ut ifra boligens bruksareal.

 

Noen abonnenter er pliktig til å installere vannmåler

 Alle abonnenter kan installere måler, noen er pliktige. Eiendommer/boliger som benyttes til næringsvirksomhet, offentlig virksomhet, boliger/eiendommer med flere enn én boenhet eller kombinasjon av næring/boformål skal betale etter faktisk målt forbruk. 
 

Se forskrift om vann- og avløpsgebyrer for mer informasjon

 Installasjon av vannmåler

Installasjon av vannmåler må utføres av godkjent rørlgeger og betales av abonnenten. Vannmåleren følger bygget og skal ikke monteres ned. Ved installasjon av vannmåler skal det meldes inn til kommunen.

 

Meld inn om installasjon av vannmåler
 Pris for vannmåler

Abonnenten betaler rørlegger for installasjon +  et leiegebyr av vannmåleren til kommunen.
 

Se mer informasjon om kommunens priser for vannmåler
 Tid for vannmåleravlesing - få varsel på SMS og talemelding 

Kommunen bruker Varsling24 sin varslingstjeneste på SMS til mobil og talemelding til fasttelefon for å sende ut viktige meldinger om f.eks vannforsyning, vannmåleravlesing og i beredskapssituasjoner. For å blant annet motta varsel om når det er tid for vannmåleravlesing må du være oppført i felles nasjonalt kontaktregister.


Mer informasjon om kommunens varslingstjeneste


 

Kontakt

Halvor Moen
Konsulent teknisk enhet
E-post
Mobil 911 20 161

Åpningstider

Servicetorg

0800 - 1530
 

Sentralbord

0900-1400

Adresse

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

 

Kart