Midt-Telemark kommune

TT-kort - Tilrettelagt transport

TT-kort - Tilrettelagt transport

TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjonsnedsettelse, fysisk og/eller psykisk, ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Hensikten er å gi et transporttilbud for sosiale formål. Ordningen bidrar således til mulighet for deltakelse og likestilling i samfunnet, og økt livskvalitet for den enkelte.

Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave, det er ingen lovfestet rett til slik transport. Ordningen er ment å dekke fritidsreiser. Reiser til og fra arbeid- og utdanningstilbud, lege, sykehus eller annet behandlingstilbud er forutsatt dekket av andre stønadsordninger.

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold og Telemark.


Slik søker du

Søknaden og legeerklæring sender du til din hjemkommune for vurdering. Kommunen sender deretter søknaden og vedlegg til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Fylkeskommunen sender ut vedtak til søkeren.


Reisetilskudd

Reisetilskudd for 2021 er ikke klart ennå. Nye og gamle brukere får derfor tildelt reisetilskudd etter nivå på reisetilskudd for 2020 enn så lenge.

 

Reglement og skjemaer

 

Har du spørsmål om TT-ordningen?

Kontakt Vestfold og Telemark fylkeskommune

Telefon: 35 91 70 00
E-post: post@vtfk.no

Eller Tjenestekontoret i Midt-Telemark kommune

 

 

 Svar på søknad

Hvis fylkeskommunen beslutter å innvilge TT-tjenester, skal dette gjøres gjennom skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver hva man har fått tildelt. Avslag skal også skje i form av et enkeltvedtak med en begrunnelse for avgjørelsen. Der skal du også få informasjon om hvordan du klager og klagefrist. 

 

Klagerett

Er du uenig i avgjørelsen har du rett til å klage på vedtaket. Du sender skriftlig klage med ny legeerklæring til Vestfold og Telemark fylkeskommune som vil behandle saken din. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket.

Kontakt

Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Urban M. Eriksen
Enhetsleder
E-post
Mobil 951 60 454
Vestfold og Telemark fylkeskommune
E-post
Telefon 35 91 70 00

Åpningstider

Mand-Fred

09.00-11.30
12.30-14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Gamleveg 46
3802 Bø i Telemark
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø

Kart