Midt-Telemark kommune

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Har du utfordringer knyttet til å bevege deg over lange strekninger, kan du ha rett til en parkeringstillatelse, slik at du kan parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede. Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode (vanligvis 2-5 år) og er gratis å søke om. 

Hva er parkeringstillatelse?

Tillatelsen består av et parkeringskort utstedt til deg som person. Det at parkeringstillatelsen er personlig, betyr at tillatelsen følger den personen den er gitt til, og ikke en bestemt bil. For å kunne benytte deg av de rettighetene som følger av parkeringstillatelsen, må du legge parkeringskortet godt synlig i bilruta. 


Parkeringstillatelsen gir deg rett til

  • Å parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede. Dette gjelder på alle offentlige parkeringsplasser merket med HC-symbol eller skilt.
  • Avgiftsfritak og, i en del tilfeller, utvidet tidsbegrensning.
  • Å parkere på handikapplasser på parkeringsplasser som drives av private parkeringsselskap. På disse plassene må du som regel betale avgift. NB! Avgift kan bare kreves dersom betalingsløsningen er universelt utformet.

 Slik søker du om parkeringstillatelse

Det kreves legeattest for å komme inn under denne ordningen. Søknaden behandles normalt innen 3 uker.

  • Fyll ut søknadskjema om parkeringstillatelse. 
  • Legg ved legeerklæring og passbilde. 
  • Dersom du søker som bilfører må du legge ved kopi av begge sider av førerkortet ditt.
     

Søk om parkeringstillatelse (PDF, 68 kB)

 Skal jeg betale bompenger når jeg har parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelsen gir fritak for avgift i alle landets bomringer. Mange bomringer er knyttet til bomstasjoner rundt de største byene. På frittstående bomstasjoner må du betale avgift.
 Har jeg rett til fritak for piggdekkavgift når jeg har parkeringstillatelse?

Parkeringskortet gir også fritak for betaling av piggdekkavgift, der det er innført. Ved kontroller av piggdekk, kan du vise parkeringskortet ditt.

 

 

Kontakt

Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Åpningstider

Mand-Fred

09.00-11.30
12.30-14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Gamleveg 46
3802 Bø i Telemark
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø

Kart