Midt-Telemark kommune

Påslipp for anleggsvann

Påslipp for anleggsvann

Søk om utslippstillatelse for anleggsvann ved grunnarbeid, utbygging, støyping, tunneldriving o.l. Vi refererer til prosessvann og vann i byggegroper som anleggsvann.

Anleggsvann har ofte et høyt innhold av finstoff som slammer ned våre ledninger. I finstoffet er det gjerne bundet tungmetaller, noe vi ikke vil ha i vårt slam som skal benyttes som jordforbedringsmiddel. 

Avløpsvann fra områder der det blir benyttet betong/sprøytebetong vil også ha høy pH. Renseprosessene i våre renseanlegg tåler ikke høy pH. 

Tiltakshaver må søke om å slippe dette vannet på offentlig avløpsnett. Vi setter krav om at vannet som slippes på ikke inneholder for høye mengder av olje, suspendert stoff eller for høy pH.


Søk om utslippstillatelse for anleggsvann

Skjema vil om kort tid være på plass, kontakt teknisk enhet i mellomtiden.

Kontakt

Aslak Gilde
Enhetsleder byggesak, oppmåling og reguleringsplan
E-post
Mobil 941 63 722
Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 917 57 522

Ring - ikke send SMS!

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart