Midt-Telemark kommune

Vanlige problemer med vann og avløp

Vanlige problemer med vann og avløp

Bruk dovett og fettvett så minker du risken for problemer med tette rør og rotter. Du skal f.eks. ikke kaste matfettet ditt i vasken eller i do. Våtservietter og Q-tips i do er heller ikke bra. 

Sjekk disse nettsidene for flere tips, og unngå tette rør
 

Unngå tette rør - sjekk nettsiden dovett.no

Unngå tette rør - sjekk nettsiden fettvett.no

 

Akutte problemer

Kontakt brann og redning.
 Hvem har ansvaret 

Ledninger inne i hus og stikkledninger fra hus til kommunal hovedledning er huseiers ansvar.  

Kommunen har ansvar for kommunale ledninger (hovedledning). Blir du som innbygger berørt av en driftshendelse på vårt vann- og avløpsnett, sender vi deg et varsel via SMS eller en talemelding til din fasttelefon.

Dersom du opplever problemer som du tror er på kommunal hovedledning, sjekk med naboer om de har samme problem. Kontakte så teknisk enhet eller teknisk vakttelefon (etter normal arbeidstid).
 Vannlekkasje

 

Vannlekkasje inne

Kontakt rørlegger som kan lokalisere hvor bruddet er og utbedre skaden.


Vannlekkasje utendørs på private eiendom

Er det oppstått lekkasje på din private vannledning inn til ditt hus, kontakt rørlegger for å lokalisere hvor bruddet er. Dersom lekkasjen er mellom stoppekranen din og påkoblingen på kommunens hovedledning, skal kommunen stenge vannet på hovedledningen. Din rørlegger kontakter kommunen for vannavslag, samt varsler berørte abonnenter.


Vannlekkasje på kommunal vannledning

Ring teknisk enhet.
 Vann/kloakk i kjeller og sluk

Rydd unna gjenstander for å unngå vannskader. Kontakt rørlegger så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger. Har vannet foråsaket at noe er ødelagt eller skadet, ta kontakt med ditt forsikringsselskap for opprydding og taksering. 

 Vond lukt fra sluk

Oftest skyldes vond lukt fra sluk at vannlåsen er tom for vann. Hell noen liter vann ned i sluket. Hvis lukten vedvarer, kontroller luftinntaket/ ventilator i rommet. Ved tett eller manglende ventilasjon, vil det oppstå problemer med lukt fra sluk/avløp. Ta kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS).
 Vannet er borte

Sjekk oversikt over driftshendelser på vår nettside for informasjon om årsak. Undersøk med naboer om de har mistet vannet. Dersom boligen har lekkasjesikring, sjekk om denne har stengt vannet.

Hvis kommunen ikke har varslet om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med teknisk enhet. Etter normal arbeidstid, kontakt teknisk vakttelefon. 
 Dårlig vanntrykk

Ved plutselig dårlig trykk eller liten vannmengde når du skrur på springen, sjekk om du fått varsel fra kommunen. Undersøk med naboer om de opplever samme problem. Har ikke kommunen varslet om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med teknisk enhet. Etter normal areidstid, kontakt teknisk vakttelefon.

Har du problemer med vanntrykket/ liten vannmengde i springen over tid, kontakt rørlegger.
 Misfarget vann

Du kan til tider oppleve å få misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsles innbyggerne.

Hva gjør jeg?

  • La kaldtvannet renne til det er klart.
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen.

 Full septiktank?

Hvis du har septiktank, kan årsaken til problemene være at tanken er full. 

Kommunen har avtale med Norva24 om rutetømming av septiktankar. Er det behov for tømming utover dette, må du kontakte en septikentrepenør. Denne tjeneste må du då betale for selv. På hjemmesidene til Norva24, finner du kontaktinformasjon, tips og svar på ofte stilte spørsmål, og du kan selv søke opp og finne informasjon og egen tank. Kommunen tar gebyr for rutetømming. 


Mer informasjon om med septiktank på norva24 


Se priser for tømming

 

Kontakt

Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 917 57 522

Ring - ikke send SMS!

Norva24
E-post
Telefon 57 87 46 66
Mobil 909 76 551
Nome og Midt-Telemark Brann- og redningstjeneste
Telefon 35 94 63 65

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart