Midt-Telemark kommune

Slam- og septiktanker

Slam- og septiktanker

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, tømmes slamavskilleren regelmessig, og gebyren er en del av de kommunale avgiftene du betaler.

 

Se kommunale avgifter for slamtømming

 

Tømmefrekvens

Hvor ofte tanken tømmes er avhengig av tankens størrelse og behov. Vanlige slamtanker under 4 mtømmes 1 gang per år, tanker på 4 m3 eller større tømmes annet hvert år. Er det behov for tømming utover dette må dette bestilles og betales av abonnenten selv, dette kommer altså i tillegg til den ordinære rutetømmingen.

Vil du vite når anlegget ditt tømmes neste gang, kan du finne ut av dette på mintank.no


Sjekk når anlegget ditt tømmes neste gang

 Klargjøring for tømming

Abonnenten må sørge for at anleggene som skal tømmes er tilgjengelig for tømming med bil, det vil bli sendt ut varsel om tømming fra Norva24 i forkant av tømmingen.

Dersom du er bortreist i tømmeperioden eller av andre årsaker ikke kan klargjøre, ber vi dem om å ta kontakt med renovatøren snarest etter at du mottatt informasjon om planlagt tømming. Dersom tanken ikke er avdekket, og renovatøren ikke har fått melding om utsetting, må du som abonnent betale en ekstra kostnad. Tanken må være sikret mot oppdrift under og etter tømming slik at den ikke kan flyte opp.

Det brukes mobilt avvanningsutstyr i innsamlingsprosessen. Det vil si at vannet føres tilbake på tankene som har utløp til spredegrøfter, mens slammet blir igjen på sugebilen.
 Utkobling av slamavskiller

  • Slamavskiller skal ikke kobles ut uten tillatelse fra kommunen.
  • Sluttømming ved utkobling av slamavskiller dekkes av kommunen.
  • Tømmingen forutsetter at kommunale avgifter for slamtømming eller avløpsgebyr er betalt.
  • Etterhvert som ledningsnett til offentlige renseanlegg blir bygget ut, kan slamavskillere kobles ut.
  • Kommunen gir pålegg eller tillatelse i hvert enkelt tilfelle.
     


Kontaktinformasjon 
 

Ved spørsmål om selve tømmingen

Avtalen er inngått med Norva24 om tømming av slamavskillerer, de tar seg av alle henvendelser vedrørende det praktiske rundt tømmingene.


Ved spørsmål om gebyrer

Ved spørsmål om fakturaer og gebyrer kan du ta kontakt med teknisk enhet. 

Kontakt

Norva24
E-post
Telefon 57 87 46 66
Mobil 909 76 551