Midt-Telemark kommune

Teknisk vakt og innmelding av feil knyttet til vei, vann og avløp

Teknisk vakt og innmelding av feil knyttet til vei, vann og avløp

Ikke akutte feil

Ved feil som ikke er akutt, kontakt teknisk enhet i kommunens åpningstid.

 

Hvem har ansvar ved feil?

 

 

Kontakt

Lars Tore Svendsen
Avdelingsleder teknisk enhet
E-post
Mobil 917 32 295
Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 917 57 522

Ring - ikke send SMS!

Veitrafikksentralen
Telefon 175

Kontakt Statens vegvesen ved feil og spørsmål knyttet til riksveier og fylkesveier.

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark