Midt-Telemark kommune

Tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett

Tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett

Tilkobling av eiendom til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen. Ved tilkobling til kommunalt vann og avløp kreves det tilkoblingsavgift og årlig avgift. Kommunen kan også i visse tilfeller kreve tilkobling til kommunal avløpsledning.


Søknad om tilkobling

Kommunen skal alltid godkjenne påkobling til kommunal vann og/eller avløp. I søknaden skal det dokumenteres hvor det er tenkt påkoblet, samt redegjøres for hvilke material og dimensjon på det skal være på ledningen. Påkoblingspunktet og evt. stoppekran skal måles inn med x, y og z koordinat. Ellers skal kommunens VA-norm følges. Arbeidet skal utføres av sertfisert rørlegger. Etter tiltaket er ferdig skal det leveres ferdigmelding. 
 

Se priser for tilkobling til vann- og avløpsnett
 Nye bygg
 

Påkobling til kommunal vann og/eller avløp

Ved oppføring av nye bygg er tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett en del av byggesøknaden. Du behøver derfor ikke sende inn søknadsskjema for VA.

 

Tilbakeslagssikring for bedrifter 

Alle nye næringsbygg skal ha egnet sikring mot tilbakeslag på vannledningsnettet, og for de av disse med sprinkleranlegg er det krav om kategori 3 sikring.
 

Tilbakeslagssikring for boliger

For nye abonnenter og større ombygging på eksisterende bolig gjelder kravet om tilbakeslagssikring og at dette skal prosjekteres og monteres av godkjent rørleggerforetak.   
 Eksisterende bygg


Påkobling til kommunal vann og/eller avløp

For tilkobling for eksisterende bygg må det søkes om tillatelse om tilkobling til vann- og avløpsnett fra teknisk enhet. Søker må kontakte rørlegger- og graventreprenør med ADK1-sertifikat og andre sentrale godkjenninger.

Det er abonnentens ansvar å ikke forurense drikkevannet og alle abonnenter skal etter lover og forskrifter ha egnet sikring mot tilbakestrømming.

 Behandlingstid

En fullstendig søknad med nødvendige vedlegg, skal behandles av kommunen innen 3 uker etter at frist for nabovarsel utløpt. Dersom kommunen ikke har behandlet søknaden før fristen har gått ut, regnes tillatelse som gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være missnøgd med dette.

 


 

Plombering av vannledning

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyr for kommunalt vann når eiendommen fysisk blir kobla fra kommunalt ledningsnett. Abonnementet blir avsluttet når fritak er godkjent og kommunen har mottatt skriftelig melding om plombering av koblingspunkt. 


Meldingsskjema for plombering av vannledning (PDF, 897 kB)

 

 

 

 

Kontakt

Lars Tore Svendsen
Avdelingsleder teknisk enhet
E-post
Mobil 917 32 295

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart