Midt-Telemark kommune

Arbeidstakerorganisasjoner og plasstillitsvalgte i MTK 2020

Arbeidstakerorganisasjoner og plasstillitsvalgte i MTK 2020

Plasstillitsvalgte på de ulike avd. pr. 5. okt. 2020 (PDF, 99 kB)

Landsorganisasjonen forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor/ LOK

Organisasjon

Navn Hovedtillitsvalgt

Fagforbundet (FO)
Gå til nettsiden til FO

Liv Omnes
 951 18 172
iom1003@mt.kommune.no

Anne Kisfoss Anderson
90 06 393
nan2506@mt.kommune.no

Fagforeningen for rådmenn
og andre ledere (LNR).
Gå til nettsiden til LNT

 

CREO 

Sverre Jacobsen 
sverja@mt.kommune.no

Fellesorganisasjonen for barnevernspedag., sosionomer og vernepleiere (FO). 
Gå til nettsiden til FO
 

Jostein Fosse
971 73 705
jofos@mt.kommune.no

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS-K)  

Delta (D).
Gå til nettsiden til Delta

Marianne Lillebø
977 00 989
mali1211@mt.kommune.no

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon UHO)  

Utdanningsforbundet (UF).
Gå til nettsiden til UF

 

Norill Ruth Mallasvik
34 09 787
Noma0912@mt.kommune.no

Norsk Sykepleierforbund (NSF).
Gå til nettsiden til NSF
 

Birte Marten Oswald
414 62 251
birte.marten@online.no

Norsk Ergoterpeutforbund (Ergo)
 

 

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).
Gå til nettsiden

Ole Martin Gaglborgen
418 12 585
Olga0810@mt.kommune.no

Bibliotekarforbundet (Biblo)

 

Akademikerforbundet (Akad)

 

Akademikerene

Naturviterne (Naturv).
Gå til nettsiden

Silje Larsen Ulverød
916 03 822
sila@intk.no

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO).
Gå til nettsiden

 

Ingrid Bergane
957 27 882
ingber@mt.kommune.no

Juristforbund (Jurist)

 

ECONA

 

Tekna (Tekna)
Gå til nettsiden

Per Sveinung Norendal
90141692
Pebo3103@mt.kommune.no

Den Norske Lægeforening (DnLf).
Gå til nettsiden

Solveig Tangen Nielsen
35957122
solveig_tangen@hotmail.com 

Ruth Erikstein

Den Norske Jordmorforening (DNJ).
Gå til nettsiden

Gerd Astrid Blaasvær
917 29 980
gabl-s@mt.kommune.no

Den Norske Psykologforening (NPF)

 

Uorganiserte

.

 

Last ned som word-dokument (PDF, 107 kB)