Midt-Telemark kommune

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Inkluderende arbeidsliv (IA)  er en intensjonsavtale mellom partene i arbeidslivet om et arbeidsliv med plass til alle. Et inkluderende arbeidsliv skal gjennom sitt arbeid jobbe for å forebygge og redusere sykefravær og frafrall i arbeidslivet.

IA avtalen peker ut den enkelte arbeidsplass som den viktigste arena for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Gode resultater krever systematisk og langsitkig arbeid, og et godt samarbeid mellom leder, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
 

Se IA avtalen