Midt-Telemark kommune

AMU

AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et partsammensatt utvalg som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i hele kommune, og deltar i planleggineg av verne- og miljøarbeidet.

 

I AMU sitter  4 representanter fra arbeidsgiversiden og 4 representanter arbeidstakerstaker siden. Bedrifthelsetjenesten er også medlem av AMU. Leder av AMU velges for ett år av gangen og, annen hvert år fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

På grunn av at noen av medlemmene i AMU har sluttet, savnes det noen navn. I januar 2021 konstitueres nytt AMU, så i siste AMU i des. vil nye medlemmer og vara være på plass.

 

  Namn Roller Personlig vara

1

Liv Omnes       

Fagforbundet

Anne Kisfoss Anderson

2

Norill Mallasvik

Utdanningsforbundet

Jostein Fosse

3

Birthe Oswald  

Norsk Sykepleieforbund

Tove Elisabeth Tengesdal

4

Sondre Heldal

Vernetenesta

Tor Reidar Kristoffersen

5

Hilde Bakkåker

Arbeidsgjevar

 

6

Mona Slaaen

Arbeidsgjevar

 

7

Cecilie Stangeby

Arbeidsgjevar

 

8

Vidar Lofthus

Arbeidsgjevar

Hanne Winberg

9

Siri Stangeland  BHT

Bedriftshelsetenesta

 

 

 

Utvalgssekretær