Midt-Telemark kommune

AMU

AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et partsammensatt utvalg som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i hele kommunen, og deltar i planleggineg av verne- og miljøarbeidet.

Møteplan og medlemmer finner du her