Midt-Telemark kommune

Ledig stilling - Nettverksmedarbeider DigiTV

Ledig stilling - Nettverksmedarbeider DigiTV

Brenner du for digitalisering, samarbeid og tjenesteutvikling i kommunal sektor? Er du en innovativ lagspiller som liker å bidra til utvikling og god ressursutnyttelse på tvers av sektorer og siloer? Blir du like motivert av å sende målgivende pasninger som å skåre mål selv? Og takler du ujevnt underlaglike godt som parkett-gulv? Er du like motivert for fellestrening som egentrening? Får du jobben gjort? Fint, da har vi en knallbra utfordring for deg!

Bli med og få ting til å skje!

Vi er på jakt etter en prosjektmedarbeider til et nettverk innen digitalisering og tjenesteutviklingmellom 20 kommuner og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark.  

DigiTV (Digitale Vestfold og Telemark) er i overgangen mellom et ettårs forprosjekt og et toårshovedprosjekt. Tønsberg kommune er vertskommune for samarbeidet.  

Vi ønsker å rekruttere inn prosjektmedarbeider fra kommunene/ fylkeskommunen som er med i nettverket. Arbeidssted kan gjerne være i den kommunen du jobber i per i dag.  Vi fokuserer på hvordan vi jobber, ikke hvor vi jobber. Regional spredning sees på som en styrke. Det er også plass til deg i trivelige lokaler i Tønsberg Rådhus dersom det blir den beste løsningen!

Prosjektstillingen er et 2 års engasjement, oppstart H21. Opp til 100% stilling

Se hele annonsen her

 

Aktuelle oppgaver vil være:

  • Koordinere og lede prioriterte nettverksaktiviteter
  • Fremme digital transformasjon i kommunene i samarbeidet
  • Lede enkelt-prosjekter
  • Koordinere mottak av nasjonale digitale fellesløsninger
  • Bidra til å sikre regionens interesser inn i nasjonale prosjekt og nettverk