Midt-Telemark kommune

Ledig stilling prosjektleder Digi TV

Ledig stilling prosjektleder Digi TV

«Strategisk samarbeid innen digitalisering i Vestfold og Telemark, Digi TV»

Søknadsfrist 8. mai 2020

Offentlig sektor digitaliseres og Digi TV er et initiativ fra kommunene og fylkeskommunen i fylket for å sikre størst mulig grad av samhandling og få fart på den digitale transformasjonen. Kommunene og fylkeskommunene søker nå samlet en positiv, faglig dyktig, tydelig og sterk prosjektleder til dette arbeidet.

Prosjektets formål er å etablere et strategisk og operativt samarbeid innen digitalisering og tjenesteutvikling for hele regionen Vestfold og Telemark. Samarbeidet startet opp gjennom et initiativ fra rådmennene i kommunene og det ble høsten 2019 etablert en arbeidsgruppe som har gjennomført en forstudie. Etter forstudiet konkluderte rådmennene med at det skal gjennomføres et forprosjekt i 2020-21.

Prosjektleder vil bli tilbudt et ettårig engasjement. Det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet og prosjektleder vil rapportere til denne. Styringsgruppen består av seks rådmenn/kommunedirektører inkludert fylkesrådmann. Tønsberg kommune har påtatt seg å være vertskommune for prosjektet. Kontorsted vil bli avtalt særskilt.

 

Link til søkerportalen 

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede gjennomføringen av et forprosjekt og regionale tiltak innenfor digitalisering i samarbeid med kommunene
 • Bidra til kunnskapsdeling og gevinstrealisering - øke den digitale kompetansen i kommunene
 • Ivareta kommunenes fellesinteresser i nasjonale prosjekter
 • Sørge for gjennomføring av en kartlegging av eksisterende løsninger og kompetanse i kommunene.
 • Vurdere og sette en retning for det videre regionale digitaliseringsarbeidet, for å på sikt kunne implementere felles løsninger på tvers av kommunegrensene.
 • Samarbeide med tilsvarende organisasjoner nasjonalt
 • Budsjett og økonomiansvar for prosjektet

 

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå
 • Erfaring prosjektledelse
 • Erfaring fra endringsledelse, digitalisering, porteføljestyring, prosessutvikling og gevinstarbeid vektlegges
 • God forståelse av prosesser og aktørbildet i offentlig sektor

 

Personlig egenskaper

 • Løsningsorientert og proaktiv
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Meget gode kommunikasjonsegenskaper

 

Engasjement 1 år, 100% stilling, fleksibel arbeidstid

Lønn etter avtale.
 

Kontaktpersoner

 • Rådmann Egil Johansen, Tønsberg kommune, mobil 905 89 935 egil.johansen@tonsberg.kommune.no
 • Kommunedirektør Inger Lysa, Kragerø kommune, mobil 91377571 inger-lysa@kragero.kommune.no
 • Karianne Resare, rådgiver KS Vestfold og Telemark, mobil 97650656 karianne.karlsen.resare@ks.no