Midt-Telemark kommune

Har du mange små stillinger?

Har du mange små stillinger?

Får du med deg pensjon fra ekstravakter eller når du jobber litt ved siden av studier etc?

Har du flere små jobber kan du gå glipp av pensjonsopptjening

Alle har rett på pensjonsopptjening om de jobber i 20 prosent stilling eller mer. Det ikke alle vet er at dersom de jobber under 20 prosent hos en av flere arbeidsgivere, må de selv melde fra om det - det er totalen som teller.

Så lenge totalen blir 20 prosent eller mer, har du krav på pensjon. Det vi si at du for eksempel kan jobbe 50 prosent ett sted og tar ekstravakter et annet sted. Da må du si ifra til arbeidsgiveren der du tar sporadiske ekstravakter, at alle timene skal rapporteres til KLP.

Det er dermed den enkeltes ansvar å gjøre arbeidsgiver oppmerksom på at man jobber flere steder. Gjør du ikke det, får du ikke tjenestepensjon av hele inntekten du har. Noen som i praksis har jobbet fulltid kan også risikere at de står registrert som deltidsarbeidende, og det har mye å si for pensjonen.