Midt-Telemark kommune

Hva er offentlig tjenestepensjon?

Hva er offentlig tjenestepensjon?

Alle som jobber i stat og kommune har pensjon på jobben. Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere.

De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. De som er født i 1963 eller senere får både ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP. Les mer om de ulike ordningene som gjelder deg her.

 

Offentlig tjenestepensjon for deg født før 1963

Ny offentlig tjenestepensjon for deg født 1963 eller senere

Offentlig AFP for deg født før 1963

Ny offentlig AFP for deg født 1963 eller senere

 

Det er forskjell på pensjonsordningen i privat og offentlig sektor

Pensjon i privat sektor er forskjellig fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, mens offentlig tjenestepensjon er en ferdig pakke med både pensjon, uføre- og etterlattepensjon. Denne pakken er blitt til etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet gjennom mange år.

En annen viktig forskjell er at den private tjenestepensjonen får du som regel utbetalt i 10 år, mens den offentlige tjenestepensjonen får du utbetalt fra du går av og resten av livet.