Midt-Telemark kommune

Ferie

Ferie

Ferieavvikling som skal avvikles avtales med nærmeste leder i god tid før feriesesongen (frist: 1. mai). Det er ikke garantert at enhver ansatt får innfridd sine ferieønsker, men jo tidligere man avtaler ferie desto større er sjansene. Når ferie er avklart med leder legges det inn i Visma – Min Side under Personalskjema og Ny (fravær). Husk å trykk Send. Ved å trykke Lagre blir ikke ferien sendt til leder. Ferien godkjennes så av leder.

Feriepenger baseres seg på det man jobbet forutgående år. For ytterligere info, se Personalhåndboka og Ferieloven.

Det er ikke uvanlig at man blir syk i forkant eller under ferie. For hvordan det skal håndteres med tanke på sykmelding og kommunikasjon med nærmeste leder, se Personalhåndboka og Ferieloven.

Les mer:
Rutine - Føring av ferie (PDF, 284 kB)