Midt-Telemark kommune

Fravær

Fravær

Det hender man fra tid til annen blir syk. Da er det viktig med god kommunikasjon med sin nærmeste leder slik at enheten har forutsigbarhet i forhold til når ansatt kan forventes tilbake på arbeidsplassen. Og ved lengre sykefravær – hva som er aktuelt i forhold til tilrettelegging.

Ved fravær med egenmelding registreres det i Visma – Min Side under Personalskjema og Ny (fravær). Husk å trykk Send. Ved å trykke Lagre blir ikke fraværet sendt til leder. Fraværet godkjennes så av leder. Egenmelding skal sendes umiddelbart etter endt fravær.

Ved fravær med sykmelding mottar ansatt det på Ditt NAV, og videresender det derfra til nærmeste leder. Ved lengre sykefravær fylles oppfølgingsplan ut i samråd med leder, og godkjennes deretter av ansatt på Ditt NAV.

For mer informasjon og retningslinjer om fravær/permisjon, se Personalhåndboka og Personalordninger

Les mer:
Retningslinjer for permisjon/godtgjøring for tillitsvalgte (PDF, 181 kB)
Skjema - Søknad om permisjon ved adopsjon (PDF, 21 kB)
Skjema - Søknad om permisjon (PDF, 122 kB)
Skjema - Søknad om fødselspermisjon (PDF, 23 kB)
Skjema - Permisjonsskjema avtjening av verneplikt (PDF, 124 kB)