Midt-Telemark kommune

Lønn

Lønn

Lønn for ansatte i Midt-Telemark kommune blir utbetalt den 12. i hver mnd, eller på nærmeste virkedag. Lønnsslipper kan man få tilgang til ved å logge inn i Visma – Min Side. Det foretas ikke skattetrekk på lønn i juni, og det foretas halvt skattetrekk i desember.

Skattekort blir hentet ut elektronisk av lønningskontoret, så dersom man må foreta endringer på skattekortet må dette gjøres i god tid før lønnskjøring dersom endringene skal komme med på lønnslipp for inneværende måned.

Ved spørsmål om lønnsslipp, ta kontakt med nærmeste leder eller lønningskontoret.
Eller send en mail til lonn@mt.kommune.no