Midt-Telemark kommune

Reise

Reise

Ved tjenestereise fylles reiseregning ut i Visma – Min Side.

Ved tjenestereiser er alle ansatte omfattet av kommunens forsikringsordning. Ved spørsmål knyttet til det, ta kontakt med personforsikringsansvarlig ved personalavdelingen.

Dersom man pendler til og fra jobb, også kjent som reisefradrag, må dette legges inn i skattemelding for hvert år slik at man får rett fradrag man har krav på fra staten. For utfyllende informasjon om gjeldende satser, fradragskalkulator, og andre ting se skatteetaten sine hjemmesider