Midt-Telemark kommune

Utdanning

Utdanning

Midt-Telemark kommune har ordning om støtte til utdanning for ansatte som benytter seg av kompetanseheving. Det er den overordna kompetanseplanen for kommunen, samt kompetanseplanen for hver sektor og enhet som regulerer hvilke studier det skal gis støtte for. Søknad om støtte til utdanning sendes til personalavdelingen før søknadsfristen for vår (frist: 1. mars) og høst (frist: 1. september). Med søknaden skal det vedlegges dokumentasjon på studie og antall studiepoeng studiet gir, samt uttalelse fra enhetsleder. 

Les mer:
Skjema - Støtte til utdanning (PDF, 16 kB)
Retningslinjer for støtte til utdanning (PDF, 154 kB)