Midt-Telemark kommune

Utdanning

Utdanning

Midt-Telemark kommune tilbyr ansatte støtte til utdanninger som er i tråd med bemanningsplaner, kompetanseplaner og kommunens satsingsområder. Støtte til utdanning er en mulighet arbeidsgiver tilbyr for blant annet å legge til rette for god kompetanseutvikling for ansatte i kommunen, og for at kommunen skal kunne få dekket sine kompetansebehov. Retningslinjen for støtte til utdanning finner du her i compilo .

Er du ansatt i Midt-Telemark kommune og skal søke om å gjennomføre utdanning som skal helt eller delvis dekkes av arbeidsgiver, søker du i søknadsskjemaet som du finner her.

Skal du søke om permisjon uten lønn for å gjennomføre utdanning som du skal dekke selv (iht. Arbeidsmiljøloven § 12-11), bruker du søknadsskjemaet "Søknad om permisjon", som du finner her: https://midt-telemark.kommune.no/for-ansatte/informasjon-for-ansatte/personal/fravar/ 

Det finnes også flere sentrale ordninger for videreutdanning for ansatte i kommunen, for eksempel i Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som har egne søknadsprosesser og eget søknadsskjema. Ta kontakt med lederen din for mer informasjon om dette.