Midt-Telemark kommune

Prosedyre for ansatte som reiser utenlands

Prosedyre for ansatte som reiser utenlands

Personale som arbeider innen helse og omsorg sektoren og i oppvekst sektoren i kommunen har spesielt ansvar for å sørge for at de ikke smitter pasienter og brukere med Covid-19. Regjeringen reviderer reiserådene fortløpende. Det er den enkelte arbeidstaker sitt ansvar å

  1. Vurdere nøye om utenlandsreise er strengt nødvending.
  2. Sette seg inn i aktuelt lands status vedrørende smitte og karanteneplikt, og være oppmerksom på at dette kan endre seg raskt.
  3. Opplyse arbeidsgiver om eventuelle reiser, og sørge for at eventuell karantenetid kan inkluderes i ferien.

Gjeldende smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge fra FHI:

Smittevernråd

«Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen. Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag, vil rådene være gjeldende fra kl 00.00 fredagen i samme uke."

 

Helsepersonell, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde" regioner og land, har som alle andre karanteneplikt:

Les om karanteneplikt

 

Tillegg for helsepersonell og ansatte i oppvekstsektoren i Midt-Telemark og Nome kommune:

I tillegg gjelder følgende for helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av de siste 10 dagene har oppholdt seg i, eller vært på reise i "grønne/gule" regioner og land inkludert Norden: 

  • Informere arbeidsgiver før de kan gjeninntre/tiltre i jobb.
  • Teste for covid-19 kort tid (dag 0-3) etter hjemkomst, eller på ca. dag 3 etter kjent eksponering for smitte.
  • Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.»

 

Kristin Sekse, kommuneoverlege i Midt-Telemark og Nome

 

Eigenerklæringsskjema (PDF, 83 kB)