Midt-Telemark kommune

Trio-koder og outlook-kalender

Trio-koder og outlook-kalender

Informasjon til ansatte om Outlook kalender og TRIO koder.

Servicetorget bruker et elektronisk telefonstøttesystem, TRIO. Telefonsystemet har blant annet kobling mot Outlook kalender, slik at vi i servicetorget kan gi innringere/publikum relevant og oppdatert informasjon om fravær og tilbakekomsttid.

Eventuelle beskjeder mottatt i Servicetorget blir sendt på mail fra TRIO. 

 

Hvordan melde fravær i Outlook-kalenderen

Forskjellen mellom : og ; etter fraværskoden i Outlook kalender er:

: telefon stenges
; telefon ringer

Dere bør skrive mer informasjon i emnefeltet, men informasjonen må skrives etter TRIO kode og : eller ; Dette kan være viktig informasjon til Servicetorget vedr. type møte, innhold og lignende.

Bruk deretter kalender som vanlig med start og slutt for møte og annen informasjon som dere velger selv.

Standard kodeoversikt er:

 • LUN = Lunsj
 • GFD = Gått for dagen
 • TJE = Tjenesteoppdrag
 • MØT= Møte
 • TJR = Tjenestereise
 • DEL = Deltid
 • FER = Ferie
 • PER = Permisjon
 • UTE = Ute
 • SYK = Syk
 • ANN = Annet

Eksempel:

 • TJR: Er på tjenestereise til Oslo 
  Her brukes : (kolon). Dette betyr at telefonen stenges.
 • ANN; Arbeidsmøte på kontoret.
  Her brukes ; (semikolon). Dette betyr at telefon ikke stenges

Hvilket telefonnummer stenges? Det er kun fasttelefon som stenges når du registrerer det i Outlook-kalenderen. For de som har arbeidsmobil, må fravær registreres i Appen "Mobilt bedriftsnett" direkte på mobilen. 

Meld fravær på mobil