Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Inkluderende arbeidsliv (IA)  er en intensjonsavtale mellom partene i arbeidslivet om et arbeidsliv med plass til alle. Et inkluderende arbeidsliv skal gjennom sitt arbeid jobbe for å forebygge og redusere sykefravær og frafrall i arbeidslivet.

IA avtalen peker ut den enkelte arbeidsplass som den viktigste arena for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Gode resultater krever systematisk og langsitkig arbeid, og et godt samarbeid mellom leder, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
 

Se IA avtalen