Midt-Telemark kommune

Viktige meldinger

 • 03Apr
  Tilbud om barnepass utenf..
  Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og til barn i sårbare og utsatte situasjoner.Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig
 • 02Apr
  Gjenvinningsstasjonene på..
  Nå blir gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Brenna åpnet etter stenging i forbindelse med korona pandemien.
 • 02Apr
  OPPHEVET - Vedtak om utv..
  Vedtaket fra 25.mars ble ikke videreført og er dermed opphevet. Presisering fra kommuneoverlegen: "Viser til at lokalt vedtak om innreiserestriksjonar for Midt-Telemark kommune ikkje vart vidareført frå 01.04.2020. Dette inneber at alle som har opphalde seg i fylka Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Innlandet, Vestland og Trøndelag til og med 01.04.2020, har karantene i 14 dagar frå datoen dei kom til Midt-Telemark kommune. Dei som kjem til kommunen frå nemnde fylke frå og med 02.04.20, har ikkje karantene, men må halde seg til nasjonale retningslinjer. Eg minner særleg om punktet med å unngå alle reiser som ikkje er strengt nødvendig.»
 • 27Mar
  Pressemelding - vedtak om..
 • 27Mar
  Oppdatering fra kommuneov..
  Status: Det er framleis ikkje nye smittetilfelle i Midt-Telemark og Nome. Det er kun registrert ein person som oppheld seg her som har påvist smitte, men som blir følgd opp av annan kommune. Ved gjennomgang av prøveresultat i dag, er det 105 innbyggjarar i Nome kommune, og 103 innbyggjarar i Midt-Telemark kommune, som har testa negativt. I tillegg er det 13 personar frå andre kommunar som har vorte testa her fordi dei arbeider eller har fastlege her, alle negative. Den siste veka har det blitt testa ganske få; 8 i Nome og 5 i Bø, delvis fordi ein måtte ha ein pause i testinga pga mangel på laboratorieutstyr nokre dagar.

Siste nytt fra ordføreren

 • 31Mar
  Oppdatering fra ordførere..
 • 27Mar
  Oppdatering fra kommuneov..
  Status: Det er framleis ikkje nye smittetilfelle i Midt-Telemark og Nome. Det er kun registrert ein person som oppheld seg her som har påvist smitte, men som blir følgd opp av annan kommune. Ved gjennomgang av prøveresultat i dag, er det 105 innbyggjarar i Nome kommune, og 103 innbyggjarar i Midt-Telemark kommune, som har testa negativt. I tillegg er det 13 personar frå andre kommunar som har vorte testa her fordi dei arbeider eller har fastlege her, alle negative. Den siste veka har det blitt testa ganske få; 8 i Nome og 5 i Bø, delvis fordi ein måtte ha ein pause i testinga pga mangel på laboratorieutstyr nokre dagar.
 • 25Mar
  Oppdatering fra ordførere..
 • 25Mar
  Oppdatering fra ordførere..
  Kjære innbyggere i Midt-Telemark kommune, Her kommer status korona tirsdag 24. mars.
 • 23Mar
  Oppdatering fra ordførere..