Midt-Telemark kommune

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Gjeldende informasjon og retningslinjer for helse og omsorg

 

Slik forebygger du smitte

Sykdommen COVID-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Rådene nedenfor er gode råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk.

Klikk for stort bilde   

Se informasjon om vaner som forebygger smitte på 4 språk  

 

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.


Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.


Klesvask og rengjøring 

 • I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 
 • I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt, se Råd til pasienter som isoleres i hjemmet.


Andre forebyggende råd

 • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage. 
 • Unngå å besøke helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.
 • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte. 
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.
 • Unngå å ta offentlig transport dersom mulig. Unntak gjelder for personer med kritiske samfunnsfunksjoner som skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen
 • Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten.
 •  


Viktig informasjon om testing for koronavirus

 

Generelt

Har du symptomer som feber, sår hals eller begynnende forkjølelse? Det åpnes nå for å teste alle som har luftveissymptomer for Covid-19. Vi vil ha en gradvis opptrapping av testkapasiteten fra uke 19. Testing skjer foreløpig etter avtale med fastlege. Ved stor pågång vil de som er i risikogruppene prioriteres først (de som tilhører testkriterienes kategori 1-5).

Mer info om testkriteriene på nettsiden til Folkehelseinstituttet
 

Har du symptomer som feber, luftveissymptomer, sår hals eller begynnende førskjølelse?

 • Ta kontakt med fastlege/legekontoret på telefon eller SMS. IKKE MØT PÅ LEGEKONTORET.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen og det er akutt - ring legevakt på 116117.
 • Ved fare for liv og helse, ring 113. 

 

Informasjon om hjemmekarantene

 

Hva innebærer hjemmekarantene?

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

 

Hvem ilegges hjemmekarantene?
 

Se informasjon om hjemmekarantene på nettsiden til helsedirektoratet
 

Hva karantene omfatter

Karantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

 


 

Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten

 

Generell info om helsestasjonen

 • Alle besøkende til helsestasjonen må være friske og uten symptomer på luftveisinfeksjon.
   
 • Kun én voksen til konsultasjoner, gjelder alle avtaler såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet. Søsken skal ikke være med til helsestasjonen.
   
 • Alle konsultasjoner vil gjennomføres ut fra gjeldende råd for avstand i lokalene, hygiene og fysisk kontakt. Vi oppfordrer alle til å komme til oppsatt tid - ikke før tiden, og ber samtidig om at besøkende hjelper oss å unngå mer enn 4 personer på venterommet samtidig.

 

Svangerskapsomsorgen

Jordmor tilbyr svangerskapskontroll ved en kombinasjon av telefonkonsultasjon og fysisk oppmøte. Jordmor tar kontakt med den gravide i forkant av avtaler på kontoret.

 

Helsestasjon 0-5 år

Hjemmebesøk avvikles ved helsestasjonen. Innkalling til konsultasjoner i tråd med nasjonale anbefalinger. Gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner. Ring Bø helsestasjon på 35059350 eller Gvarv helsestasjon på 35957120.

 

 

Skolehelsetjenesten
 

 • Generelt om skolehelsetjenesten
  Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon. Helsesykepleier vil benytte skolehelsetjenestens kontor på skolen i forbindelse med gjennomføring av vaksinasjon og helsekontroller i tråd med retningslinjer. Se endringer vedr kontaktinformasjon og tilstedeverelse for Folkestad skule nedenfor.

  Se kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten på de forskjellige skolene.
   
 • Endring for skolehelsetjenesten på Folkestad skule
  Skolehelsetjenesten har ikke tilbud om fast tilstedeværelse på Folkestad skoleåret 2019/2020. 
  Elevene får tilbud om vaksinering på skolen i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet.

  Det åpnes for gjennomføring av 1.klassekonsultasjon fra midten av mai. Konsultasjonen gjennomføres ved lege og fungerende helsesykepleier v/ Bø Skule.

  Kontaktperson på Folkestad skule ut skoleåret vil være Kristin Tobro, helsesykepleier ved Bø Ungdomsskule. Kristin kan kontaktes på telefon 901 17 991 på torsdager. 
   
 • Skolehelsetjenesten Bø skule
  Skolehelsetjenesten åpner igjen for noe virksomhet på skolen. 1. klassekonsultasjon og vaksinasjon på aktuelle trinn, er av oppgavene med høyest prioritet ut skoleåret.
   
 • Skolehelsetjenesten VGS 
  Elever kan komme i kontakt med helsesykepleier på telefon: 991 22 070, tirsdager og fredager kl 13.00-15.00. De vil nå helsesykepleier v/HFU
   

Helsestasjon for ungdom (HFU)

 • HFU åpner  for telefonbestilling av timer den 17.august. HFU har ingen drop in under pandemien. Vi fortsetter med telefonbestilling av timer i forkant av avtaler til vi ser hvordan smittesituasjonen er etter sommeren. Vi har åpent for telefonbestilling mandager kl. 12.00 -14.00. Ring 35 05 93 50 for avtale samme dag. Avtaler blir satt opp i tidsrommet 14.00-16.00

 

Familieveileder

 • Familieveilederne John Gramstad og Elin E. Bringa er å treffe på telefonen. Alle nye henvendelser rettes til familieveileder Elin Eika Bringa v/avd. Gvarv, på telefon 35957122 / 900 67 434.

 


 

Informasjon om hjemmeisolering

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.


Følg med på symptomer

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).


Legebesøk

Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha covid-19. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.


Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt

Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle.
 

Ved sykdom må du følge råd for hjemmeisolering

 


 

Frisklivssentralens gruppetilbud starter igjen uke 19

Ansatte frisklivsentralen - Klikk for stort bilde   

 

Når

I første omgang blir det trening ute på mandager og torsdager kl 10.00 og kl 12.00.


Påmelding

Dersom du ønsker å delta må du «melde deg på» på forhånd på telefon eller sms til frisklivskoordinator på nr 409 14 128. Dette for å kunne dele dere opp i grupper på 4 og 4, slik at gruppestørrelsene blir på 5 personer totalt, inkludert frisklivskoordinatorene.


Oppmøte

Oppmøte er ute på grassvollen bak USN.


Forholdsregler

Alle skal til enhver tid holde minst 2 meters avstand til nærmeste deltager. Gruppene foregår kun ute, og det vil ikke være mulighet for å benytte seg av kiosk eller toaletter på Gullbring eller USN.

For å kunne delta på Frisklivstreningene må man ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon, og skulle dette oppstå underveis i treningen må en forlate gruppen.

Er man i risikogruppene for å utvikle alvorlig forløp av Covid-19 må man klarere deltagelse i gruppene med fastlegen sin, da rådet for risikogruppene er at man fortsatt skal ha minst mulig kontakt med andre.

Se Folkehelseinstituttets oversikt over risikogrupper pr. 29. april

Det viktigste hver enkelt kan gjøre nå om dagen, er å legge inn litt fysisk aktivitet hver dag. Om dere er i risikogruppen, eller er syke, må denne treningen foregå på egenhånd i hjemmet eller lokalmiljøet. Vi vil være tilgjengelige for å kunne gi tips og motivasjon til egentrening via telefon, mail eller videokonsultasjon.

Vi er tilgjengelig på telefon og mail mandag-fredag fra kl 8-15. Dersom vi ikke besvarer henvendelsen umiddelbart tar vi kontakt så raskt som mulig. 

Følg oss også gjerne på Facebook 


Kontaktinformasjon
 

Svein Ivar Forberg

 • E-post: svein.ivar.forberg@intk.no 
 • Mob: 409 13 937
   

Helene Haugersveen Kiserud

 • E-post: heki1901@intk.no 
 • Mob: 409 14 128

 Tilbud til personer i karantene/isolasjon

 • Er du i karantene eller isolat og trenger hjelp til enkle, praktiske oppdrag?
 • Har du behov for å snakke med noen?

Tjenestene blir levert av Bø frivilligsentral og Frivilligsentralen i Sauherad i samarbeid med Bø og Sauherad Røde Kors og Kyrkja i Midt-Telemark. Våre frivillige er ikke helsearbeidere, men alle har skrevet under på etikk- og taushetserklæring.

Ring oss også om du ønsker bidra som frivillig.

Ring: 909 63 587

 Aktivitetssenter

 

Furuheim bo- og aktivitetssenter har nå åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av koronaviruset. 

Det vil være endringer i timeplan, og vi har også noen trivselsregler som må følges på grunn av korona. Disse kan du se om du klikker på linkene nedenfor.

Se gjeldende timeplan og trivselsregler

 

Andre aktivitetssenter

Disse aktivitetssentrene har også startet opp igjen.

 • Aktivitetssenteret for hjemmeboende seniorer på Bø sjukeheim
 • Aktivitetssenter for personer med demens
 • Bo- og miljøtjenesten


Helsestasjon, jordmor og helsestasjon for ungdom (HFU) og endring i drift

 

Hjemmebesøk til nyfødte blir utført på helsestasjonen.

Ellers prioriterer vi alle konsultasjoner med vaksiner for barn fra 0-15 mnd. Alle andre avtaler blir utsatt.

Dersom man har behov for veiledning eller har spørsmål knyttet til barnets helse kan man ta kontakt på telefonnummer 35 05 93 50 eller sende sms på tlf 99 12 20 70.  

Har man behov for å veie og måle barnet kan tidspunkt avtales over telefon. Vi vil også prioritere barn, unge og familier med spesielle behov. 

Det er viktig at færrest mulig blir med på konsultasjonene på helsestasjonen for å unngå smittespredning,  og alle i familien og barnet må være friske.  

Tilbudet er i tråd med Helsedirektorates beslutning og anbefaling:
 

Kapasitet i helsetjenesten

 

Helsestasjon

Drift i avdelingen vil i tiden som kommer påvirkes av til enhver tid gjeldende anbefaling fra myndighetene. Fast tilstedeværelse på skole, undervisning, foreldremøter og all møtevirksomhet opphører frem til annet er anbefalt.

Helsekontroller som 2 og 4 års kontroll, og vaksinasjon i skolene kan komme til å bli skjøvet på. Individuell oppfølging av barn/unge med utfordringer vil vurderes ut fra behov.


Helsestasjonen vil i hovedsak prioritere å følge opp følgende kontroller: 

 • Svangerskapskontroller, hjemmebesøk til nyfødte og helsekontroller barn 0-1 år.
 • Vaksinasjon av de minste vil også prioriteres.


Helsestasjon for ungdom (HFU)

 • HFU vil være stengt for Drop-in. Henvendelse på telefon for avtale ved behov for resept.
 • Lege vil ikke være tilgjengelig, legeressurs prioriteres på legesenter.

Det er viktig at du ta ansvar for egen og andres helse, situasjonen er alvorlig. Tenk smittevern når du er ute i bygda. Hyppig vask av hender. Unngå sosiale sammenkomster og hold avstand når du snakker med andre.  

Hold deg oppdatert på nett, og følg til enhver tid gjeldende anbefaling.


Forebyggende tiltak mot coronavirus på helsestasjonen

Alle som besøker helsestasjonen må være sikre på at de ikke har vært på reise til risikoområder og/eller på andre måter kan gi risiko for spredning av smitte.

 • Vi ber om at du ikke kommer inn på helsestasjonen hvis du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon. Det gjelder uansett infeksjonssykdommer
 • De som kommer på besøk må huske å vaske/sprite hendene før og etter besøket

Alle kan gjøre noe for å redusere smittefare. Alle bør være med og bidra.

 

Som enkeltperson kan vi bidra med 3 enkle tiltak:

 1. God håndhygiene
 2. God hostehygiene; hoste i papirlommetrøkle eller i albuehulen
 3. Ikke smitte andre; er du forkjøla eller har influensa: IKKE besøk eldre, syke eller andre som er i risikogruppene før du er frisk igjen.

 

 

 

 

 

To get tested you must make an appointment in advance. There are no drop-in appointments and no acceptations to this rule. 

The test is conducted free of charge